Interieur architectuur
Ruimtelijk ontwerp
Illustratie
Interieur
Decor
Maquette
Ander maatschappelijk thema

Verheerlijking van de Realiteit

Batjen Lurvink
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor
Dit afstudeerproject is een project dat gaat over het verheerlijken en verdraaien van de realiteit. We leven in een maatschappij waarin we constant aan verwachtingen moeten voldoen. Daarom verdraaien en verheerlijken we de realiteit om ons psychisch welzijn te bewaken.

Ik groeide op in de Achterhoek waar de heteronormatieve plattelandscultuur de norm was. Op jonge leeftijd voelde ik dat ik daarbuiten viel. Dat fascineerde me toen al. Ik analyseerde de realiteit en liet me er door inspireren. Van jongs af aan tekende en bouwde ik stukjes uit mijn fantasie. Dit waren meestal gebouwen, steden en dorpen die de aandacht van mensen om mij heen trokken.

Ik besloot een werk te maken dat de kers op de taart zou worden van mijn tot nu toe gemaakte werk. Ik wilde de aandacht trekken, nieuwsgierigheid opwekken, fascineren en inspireren. Het verdraaien en verheerlijken van de realiteit zou er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Dat is namelijk wat ik altijd doe bij het aanvliegen en maken van mijn werk.

In mijn eindwerk laat ik op een een overdreven manier zien hoe iemands verhaallijn in het leven is opgebouwd. De verdraaide of verheerlijkte onderdelen van een verhaal dragen bij aan het geheel van de werkelijkheid. Ik maak de kijker nieuwsgierig naar de perceptie die een ander van de realiteit heeft, om zo meer begrip voor het leven van een ander te kunnen krijgen.