Gezondheid en welzijn

Verbonden op de Werkvloer

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
In mijn afstudeer onderzoek heb ik mij gericht op de mentale gezondheid van werknemers. Om mij heen hadden namelijk verschillende mensen te kampen met een burn-out; vrienden, familie, collega’s en uiteindelijk ook ikzelf. De Gemeente Utrecht was zich ook bewust van het feit dat de werkomgeving een belangrijke rol speelt in de gezondheid, doordat hier een groot deel van de tijd wordt besteed. Zo werken er ongeveer 250.000 mensen bij Utrechtse werkgevers. Om te kijken hoe werkgevers kunnen bijdragen aan de gezondheid, wilde ik samen met de afdeling Volksgezondheid kijken hoe wij een netwerk kunnen opzetten tussen verschillende werkgevers binnen de stad Utrecht. Echter uit het medewerkers onderzoek van de Gemeente Utrecht bleek dat de bevlogenheid van hun eigen werknemers heel laag was. Wij hebben daarom besloten om eerst intern te kijken naar de gezondheid van werknemers, voordat wij ons gingen richten op heel de stad.
Vervolgens ben ik in gesprek gegaan met de werknemers van Volksgezondheid en verschillende kunstenaars. Door deze twee met elkaar te verbinden werden er verschillende denkprocessen ingezet en zijn er verschillende ideeën uitgekomen. Deze heb ik omgezet naar één concept: Verbonden op de Werkvloer.
Verbonden op de Werkvloer biedt handvatten, zodat werknemers constructief en informeel met elkaar in gesprek kunnen gaan op de werkvloer en tijdens online meetings. Door de handvatten in verschillende werkvormen te verwerken wordt het toegankelijk en kan het repetitief gebruikt worden. Een van deze werkvormen is het delen van een verhaal of een foto van een persoonlijk geluksmoment. De werkvorm is geïnspireerd op het bespreken van kunst; iedereen kijkt anders naar kunst, waardoor je sneller geneigd bent te luisteren naar wat een ander zegt. Het doel van de werkvorm is om de steun tussen collega’s te vergroten en de bevlogenheid te versterken, waardoor de mentale gezondheid omhoog gaat.
Infographic Verbonden op de Werkvloer

Artist statement

Wat: De enige jonge verbinder,
Hoe: die luistert en zoekt naar de kern,
Wie: van de vastgelopen werknemer,
Waar: in de publieke sector van Nederland,
Waarom: wie met enthousiasme naar het werk wilt gaan,
Wanneer: in een tijd waar we altijd door moeten gaan.

Ambities

Het is mijn ambitie om de creatieve sector te verbinden aan de publieke sector. Door de verschillende gesprekken met kunstenaars ben ik erachter gekomen hoeveel zij kunnen betekenen in een niet-creatieve omgeving. Hoe waardevol zou het zijn om deze samenwerkingen neer te zetten bij verschillende gemeentes. Daar zie ik kansen.

Geleerd tijdens de studie

Wanneer ik terugkijk op de afgelopen zes jaar van mijn studie, ben ik eigenlijk altijd bezig geweest met zorgen voor mensen. Zorgen dat mensen eerlijke kansen krijgen, daadwerkelijk gezien worden als mens, elkaar zien en verbonden worden. Daarnaast was er veel vrijheid om mij te specialiseren. Hierdoor heb ik gemerkt dat ik bewust keuzes moet maken in wat ik wil, zodat ik hier energie uit kan halen. Energie halen uit mijn werk is iets wat ik wil blijven doorzetten. Niet alleen bij mij zelf, maar ook zorgen dat anderen dit kunnen doen.