Diversiteit en inclusiviteit

Verbindende vorming tussen beleid en samenleving

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Mijn project is gefocust op het samenbrengen van het beleid en degenen voor wie het beleid gemaakt is. Hoe verschilt de belevingswereld van ambtenaren van die van de inwoners waarvoor zij beleid maken? Door ervaringen uit te wisselen in een interventie, zorg je voor een wederzijds begrip van elkaars wereld.

Hoe zorg je dan dat de meerwaarde van verbinding en van dit soort interventies zichtbaar wordt voor het systeem waarin we leven? Mijn interventie draagt bij aan de eerste stap naar bewustwording, om zo de meerwaarde van verbinding zichtbaar te maken. Met mijn interventie wordt het systeem bevraagd en gevraagd om hiervoor de tijd en de ruimte te nemen.

Artist statement

Mijn werk als ontwerper geeft aandacht aan de verbinding tussen sociale onderwerpen van vandaag, en het vooruit gaan naar een vernieuwende samenleving waarin iedereen mee mag doen. Vanuit mijn vakkennis als kritisch beeldend onderzoeker, laat ik mensen beseffen dat hun eigen wereld heel anders kan zijn dan de wereld van een ander. Bijvoorbeeld door processen of samenwerkingen tot stand te brengen tussen verschillende partijen in een creatief gesprek om iets te verbeteren. Of door projecten waar we met alle partijen samen aan werken. Deze projecten of gesprekken dragen bij aan een duurzame inzicht in de relatie tussen mens en karakter.

Ambities

Ik wil mensen bewust maken van hun eigen denkwereld en die van de ander. Door deze bewustwording is er meer begrip en erkenning tussen de verschillende werelden. Dit zijn de eerste stappen naar innoverende vernieuwing voor de samenleving van de toekomst.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens mijn studie ben ik gefascineerd geraakt door het zichtbaar maken van schurende onderwerpen bij organisaties. Door het gebruik van creatieve tools en methodes tijdens bijvoorbeeld een interventie of samenwerking, kom je sneller tot de kern van een onderwerp. Door schurende onderwerpen zichtbaar te maken in een onderzoek, bevraag en verrijk je ook je eigen belevingswereld.

Onderzoek naar diversiteit in het Provinciehuis in Zwolle

Een van mijn creatieve onderzoeken was om te observeren hoe beleidsmakers diversiteit zien en ervaren binnen het Provinciehuis in Zwolle. Aan de hand van het invullen van een sollicitatieformulier hebben zij vanuit deze observatie in tweetallen persona's gevormd. Daar zijn interessante persona's uit voortgekomen die te vinden zijn in de bijlage. Wat vooral opviel is dat er veel dezelfde mensen werkzaam zijn, die er hetzelfde uitzien. Iets waarvan deelnemers vonden dat dit niet representatief genoeg is voor de samenleving in Overijssel/Zwolle. Wat ik niet had verwacht is dat een tweetal in 10 minuten 6 verschillende etniciteiten heeft kunnen observeren. Zij gaven aan te weten waar deze etniciteiten zich bevonden. Ik had deze etniciteiten zelf niet gezien. Mijn observaties in mijn onderzoek bevestigden de onzichtbaarheid van de diversiteit in het Provinciehuis.