Kunst en cultuureducatie
Didactisch model
Lessen
Workshop
Artistieke prestatie

Verbindend Maken

Joaney Korevaar
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor
Dit onderzoek gaat over het leren met de handen, leren door doen, leren van elkaar, met verschillende materialen en een aantal gerichte gevarieerde opdrachten, en het samen maken. Als eerste heb ik onderzocht waarom maken met de handen belangrijk is en wat de relatie is met creativiteit. Vervolgens ben ik met de materialen zelf aan de slag gegaan. Ik heb ik onderzocht wat ‘dieper leren’ in een maakproces is - het dieper leren wat in ons allen in kern aanwezig is. Dieper leren wat we samen en met de wereld om ons heen doen, en tot een betekenisvolle verandering kan leiden. Mijn derde vraag is hoe experimenteren bijdraagt aan het ontwikkelen van creativiteit. Kan experimenteren met diverse materialen en technieken een andere manier zijn om tot nieuwe ideeën te komen? Wordt creativiteit gestimuleerd door al makend materiaal te onderzoeken? De vierde vraag waar ik antwoord op wilde krijgen was op welke manier transdiciplinair maken en experimenteren bijdraagt aan het creativiteitsproces. Gaan verschillende makers in opleiding door samenwerking elkaar en zichzelf uitdagen? Zoeken ze hun grenzen en gaan ze er overheen gaan waardoor nieuwe kennis en ideeën kunnen ontstaan? Vervolgens heb ik teruggekeken naar mijn eerdere vooronderzoek waarin ik als kunsteducatief product een aanzet voor een instructiekaart heb gemaakt voor het toekomstig maaklab van het Schoenenmuseum in Waalwijk.
De werkvormen uit het vooronderzoek en de ontwerpcriteria die uit dit ontwerponderzoek kwamen waren de uitgangspunten voor mijn huidige, op gericht transdisciplinair experiment gestoelde, werkvormen. Vanuit dat startpunt heb ik werkvormen gemaakt die experimenterend maken bevorderen. Daarnaast heb ik, in transdisciplinaire samenwerking met andere masterstudenten, twee online workshops gemaakt en getest op het HKU Musework festival. Een vervolgstap op dit onderzoek is nodig om de aanpak verder te kunnen uitwerken.
Hieruit kwam de volgende vraag: welke begeleiding past bij transdisciplinair maken en experimenteren? Wat is de rol van de begeleidende docent? Docenten moeten het uitwisselen van ideeën bevorderen en experimenteren en cross-overs activeren.

Maakonderwijs leert je denken met je handen en doordat je meer zintuigen gebruikt maak je meer verbindingen tussen je beide hersenhelften waardoor je de creativiteit vergroot. Door zelf dingen te bedenken en te maken en te ontdekken, ga je dieper leren en door feedback en reflectie kun je dat dieper leren verankeren. Ontdekken, maken en experimenteren helpt bij het vinden van creatieve oplossingen en stimuleert de onderzoekende houding van de student. We kunnen boven ons zelf uitstijgen door met verschillende disciplines samen te werken en kennis te delen. Elkaar aanvullen kan tot creatieve vondsten leiden. Daarnaast leert fysiek maken en samen maken ons om te gaan met sociale weerstanden en verschillen. Dat alles geeft de toekomstige maker skills en mogelijkheden in de steeds veranderende wereld en maatschappij. Docenten zijn gids en voorbeeld voor de gezel. We stimuleren creativiteitsontwikkeling en dieper leren, en begeleiden de toekomstige maker in zijn creatief vakmanschap.

Laten we gaan maken!