Diversiteit en inclusiviteit

Verbinden door spel

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Door (onderzoek naar) spel probeer ik studenten te laten verbinden met elkaar en de stad waarin ze studeren.

Artist statement

Ik vind het fijn om mij te verbinden met de mensen en plekken waar ik werk, studeer en leef. Naast dat dit mij het gevoel geeft dat ik me thuis voel zorgt het er ook voor dat ik meer durf, meer plezier heb en veel meer kan bereiken.

Het besef dat verbinden belangrijk is om de verschillende crises aan te gaan kwam ook toen Betekeniseconomie (Kees Klomp, 2022) op mijn pad kwam. In het boek stelt auteur Kees Klomp dat Immersie de eerste allerbelangrijkste pijler is van Betekeniseconomie. Er is sprake van immersie als iemand volledig versmelt met de omgeving.

Maar hoe versmelt je met de omgeving als je deze niet kent? Hoe stimuleer je perspectiefwisseling bij studenten? Dit probeer ik te bereiken in mijn onderwijs.

Ambities

Betekenisvol onderwijs!

Geleerd tijdens de studie

Samenscholen op masterniveau.