Ander maatschappelijk thema

Verbeeldingsmacht

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
‘Verbeeldingsmacht’ is een spel, ontworpen voor leerlingen van de middelbare school, maar speelbaar voor alle leeftijden. Het is een coöperatief spel, waarin de nadruk ligt op het creëren van verhalen en herinneringen. In het spel speel je samen de rol van de Onderzoeker. Via dit karakter open je samen de deuren van het mysterieuze, verlaten landhuis. Zo ontdek je de verschillende kamers, trappenhuizen en gangen. Ook is er een Archivaris, deze speler houdt alles bij en bewaart fragmenten van herinneringen en elementen die de spelers vinden. De mechanismes van het spel dienen als een basis, waar de spelers zelf op voort kunnen bouwen. Er is geen winnaar, het gaat om het gezamenlijk ervaren en creëren.

Het spel wordt niet op een speelbord gespeeld, maar de spelers kiezen hun eigen unieke reis. Ze leggen deze zoektocht vast in een tekening op een groot vel. Door middel van kaarten en dobbelstenen worden de spelers uitgedaagd hun creativiteit te gebruiken en in te zetten, daarnaast zal hierdoor het spel (en het landhuis) elke keer weer op een nieuwe manier te ontdekken zijn. Het doel van ‘Verbeeldingsmacht’ is om de fantasie van de spelers aan te spreken en om ze samen een verhaal te laten vertellen.

Uiteindelijk ontrafelen de spelers zelf het geheim van het landhuis en helpen ze de Onderzoeker te vinden wat verloren was gegaan. Hopelijk blijven de deuren zich voor ze openen, anders zullen ze het landhuis op tijd moeten verlaten.

Artist statement

Het raakvlak tussen kunsteducatie en spel fascineert mij. Op dit moment ben ik bezig met het ontwerpen van coöperatief, verhalend spel. Hier kan ik niet alleen mijn creativiteit en beeldende vaardigheid, maar ook mijn fascinatie voor het vertellen van verhalen in kwijt.

Mijn meest recente spel is ‘Verbeeldingsmacht’. De deelnemers van het spel spelen gezamenlijk de rol van een verwarde onderzoeker die het landhuis, kamer voor kamer, ontdekt en zo het geheime verhaal ontrafelt.

De kracht van dit spel is dat iedereen een eigen stukje bijdraagt. Samen maken, bedenken en ervaren we een verhaal, en creëren op deze manier, in een gedeelde verbeelding, een herinnering.

Ik zie mezelf als een innovatieve, jonge kunstdocent, die haar eigen passie en enthousiasme hoopt over te dragen in de toekomst. In mijn lessen vind ik het proces belangrijker dan het eindproduct en wil ik de leerlingen met vertrouwen hun ideeën leren vorm te geven. Vanuit hun eigen belevingswereld wil ik ze in contact brengen met kunst en cultuur.

Ambities

Ik zie mezelf over vijf jaar in het voortgezet onderwijs lesgeven. Ik zou graag verschillende kunstvakken, zoals Beeldende Vorming, CKV en Kunst Algemeen, geven. Ik denk dat ik mijn verschillende interesses en vaardigheden hier in kwijt kan en dat de verscheidenheid qua vakken me scherp en vol enthousiasme zal houden. Ik denk dat de kunstvakken een grotere rol mogen bekleden in het onderwijs en meer in verbinding zouden kunnen worden gebracht met andere vakken (bijvoorbeeld in vakoverstijgende projecten). Ik denk dat dit veel potentie heeft en ik wil me hier in de toekomst voor inzetten.

Ik wil ook doorgaan in het ontwikkelen van educatieve en verhalende spellen, hier valt voor mij nog veel in te ontdekken en te onderzoeken.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens de studie heb ik geleerd om te vertrouwen op mijn eigen kunnen en om te durven staan voor wat ik denk dat goed is. Ik heb het gevoel dat ik heb geleerd trouw te blijven aan mezelf.

Daarnaast heb ik in de stages ontdekt hoe graag ik lesgeef. het contact met de leerlingen spreekt me aan, maar ook het ontwikkelen en uitvoeren van lessenseries geeft me veel voldoening. Ten slotte heb ik de afgelopen jaren veel geleerd over het procesmatige werken. Ik wil alles graag aan het begin helemaal uitdenken, maar ik heb ontdekt dat het werken in stappen me meer houvast en rust geeft. Zo kan ik open staan voor nieuwe inzichten en onverwachte ingevingen, Deze houding en ‘serendipiteit’ heeft me de afgelopen jaren veel gebracht. Dat woord heb ik trouwens ook geleerd op de HKU.