Duurzaamheid en circulariteit

Vele handen, schone ku(n)st

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Ik richtte mijn aandacht op mijn directe omgeving, het strand van Wijk aan Zee, waar de biodiversiteit lijdt onder afvalvervuiling. Ik ben zelf begonnen met jutten en heb van alles verzameld. Met dit project wil ik strandbezoekers op een speelse manier aanmoedigen anders naar afval te kijken. Ondanks dat afval niet los in de natuur hoort heeft het ook zijn schoonheid wanneer het op de juiste manier wordt gebruikt. De octopus op de kar steekt al zijn handen uit om samen met strandbezoekers afval te verzamelen en te sorteren, zodat het omgezet kan worden tot kunst. Als iedereen iets kleins doet, kan er veel moois ontstaan!

Artist statement

Als ontwerper wil ik de kloof tussen mens & natuur wegnemen. Vanuit een oneindige fascinatie voor de natuurlijke wereld en een grote liefde voor dieren, wil ik met mijn werk bijdragen aan het cultiveren van het idee dat wij mensen daarvan niet losstaan. Mijn werk beslaat thema’s zoals culturen, conflicten, milieu en spiritualiteit. Tegelijkertijd waardeer ik vrije creativiteit en handwerk zonder directe maatschappelijke waarde.
Ik beeld me uit met verschillende technieken, zowel analoog als digitaal, en zet me graag in voor vernieuwende projecten waarin ik op een beeldende manier kan bijdragen om mensen aan het denken te zetten.

Ambitions

Na het afronden van de opleiding, streef ik naar een leven waarin ik mijn passies en ambities kan verenigen. Ik wil me graag verder ontwikkelen in milieubewust ontwerpen, het bevorderen van culturele verbindingen en spirituele-creatieve educatie. Daarbij wil ik mijn ervaring in de creatieve sector graag vergroten door mezelf in te zetten voor innovatieve projecten in samenwerking met anderen.

Learned during the studies

Tijdens mijn studie heb ik zowel artistieke als technische vaardigheden ontwikkeld. Ik heb geleerd hoe ik, door herhaaldelijk experimenteren en verbeteren, problemen op creatieve en iteratieve wijze kan aanpakken. Mijn tijd op de academie heeft mij inzicht gegeven in mijn kracht als ontwerper en mijn kernwaarden verhelderd. Ik heb nu de handvaten in hoe ik mijn visie op de juiste manier kan inzetten om impact te maken op mens en natuur.