Zorg en welzijn

Van worsteling naar ontplooiing: de kracht van praten.

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
We leven in een tijd waarin jongeren ervaren steeds vaker mentale problemen, zoals stress, prestatiedruk, eenzaamheid en zorgen over de toekomst te hebben wat leidt tot klachten en stoornissen.

Uit onderzoek blijkt dat praten over mentale klachten één van de belangrijkste manieren is om mentale gezondheid te verbeteren en om vroegtijdig hulp te kunnen bieden. Maar helaas zijn de wachtlijsten voor hulp erg lang en is er vaak nog veel schaamte rondom dit onderwerp.

Als interieurarchitect kan ik geen oplossing bieden voor de mentale problemen maar ik kan wel door middel van een ruimtelijk ontwerp bijdragen aan een plek voor mentale gezondheid zodat er op de voorgrond eerder ingegrepen wordt in plaats van dat het al te laat is.

Aan de lange wachtrijen bij de mentale gezondheidszorg is duidelijk te zien dat er behoefte is aan een plek als tussentijdse oplossing maar hoe zorg je er nou voor dat het een laagdrempelige plek is om naar toe te gaan. Dat het normaal is om naar toe te mogen gaan, herkenning te vinden en het een fijne plek is om verhalen te delen zonder je een “probleemjongere” te voelen.

Artist statement

Als ontwerper vind ik het menselijk inlevingsvermogen van essentieel belang. Dit stelt me in staat om vanuit gevoel, zintuiglijke waarneming en beleving te ontwerpen binnen bestaande kaders. Hierbij staat het mentale en fysieke welzijn van de gebruiker centraal.

Ambities

Als ontwerper is het belangrijk om niet te verdwalen in alleen het "mooie" plaatje, maar een toegevoegde waarde te bieden. Over vijf jaar wil ik verder gegroeid zijn als ontwerper en als persoon, zodat ik kan bijdragen aan maatschappelijke onderwerpen. Door middel van ontwerpen wil ik bewustzijn creëren en positief gedrag bevorderen.

Geleerd tijdens de studie

Het belangrijkste dat ik heb geleerd tijdens mijn studie is dat je door middel van onderzoek je kennis kunt verbreden en gerichter kunt ontwerpen voor de gebruiker en de locatie. Ook heb ik geleerd dat je het nooit alleen doet, maar dat de kracht juist in samenwerking ligt, waardoor je je ontwerp naar een hoger niveau kunt tillen.