Duurzaamheid en circulariteit

van Vervuiling naar Verademing

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
'Van vervuiling naar verademing' gaat over een gemeenschapsverhaal dat gaat over de adaptatie van een voormalige rioolwaterzuivering in Amsterdam-Noord tot het levendige publieke park ‘het Groene Veld’, gedragen en gedreven door een creatieve gemeenschap, betrokken buurtbewoners en de gemeente.

De voormalige rioolwaterzuivering, ooit verscholen buiten de stadsgrenzen, is nu een kostbaar stuk grond geworden te midden van de groeiende stedelijke dichtheid. In een tijd waarin mensen verlangen naar moedwillige ontmoetingen en de groeiende behoefte om invloed te hebben op hun snel veranderende leefomgeving biedt deze voormalige zuiveringslocatie verrassende mogelijkheden.

De ambitie dat het project ‘Van Vervuiling naar Verademing’ uitdraagt voor het Groene Veld weerspiegelt zowel het verleden als het heden. Een plek van zuivering en transformatie, waar het verhaal van onuitputtelijke creativiteit en samenkomst centraal staan met als doel het industriële erfgoed terug te geven aan de stad.

Artist statement

Mijn interesse in het stadsleven brengt me vaak in verwondering over de trage uitvoering van stadsontwikkelingen, terwijl het leven in de stad nooit stilstaat. Het frustreert me wanneer ik zie hoe lang straten onvoltooid blijven en parken nog niet zijn aangelegd, terwijl nieuwe bewoners alweer verveeld raken. Daarom focus ik mijn onderzoeken op de leefbaarheid van deze transformatiegebieden in de stad, omdat ik geloof dat dit het cruciale moment is waarop bewoners zich aan hun omgeving en elkaar kunnen hechten.

Ambities

Ik werk graag in een gemêleerd team bestaande uit verschillende specialisten zodat we projecten holistisch kunnen aanpakken. Na mijn afstuderen kijk ik ernaar uit om mijn steentje bij te dragen - en mijn ei kwijt te kunnen - in zo'n team.

Geleerd tijdens de studie

Ik heb geleerd dat er niet maar één weg leidt tot een succesvol resultaat, daardoor kan ik dicht bij mijzelf blijven. Nadat ik maandenlang vanwege mijn gezondheid niet met de computer kon werken heb ik ontdekt dat - ondanks de snel digitaliserende wereld - er ook veel offline onderzoek kan worden gedaan, en dit vaak ook meer voldoening geeft. Lekker buiten in de wind en de zon, en in gesprek met doelgroepen en specialisten. Dat heeft mij erg geïnspireerd en zal ik blijven doen, ook nu ik mij weer goed voel.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

• Presentatie Ljubljana Biennial of Design, BIO27 2022, Super Vernaculars, Design for a Regenerative Future
• Geselecteerd voor de open call ‘Feral Palace’, Multispecies urbanism 2022
• RWC 2022 stipendium MIA Interieurarchitectuur
•Stimuleringsfonds Creatieve Industrie; professionalisering en praktijkverdieping 2021
• Fonds Kwadraat 2021
• PPO Werktuig; scholarship MA. Interieurarchitectuur 2021
• PPO Werktuig; stipendium HBO Bouwkundig CAD-tekenen 2021
• Stimuleringsfonds Creatieve Industrie; internationalisering voucher expositie Young Balkan Designers 2019
• expositie met eigen label Atelier Badem; Young Balkan Designers 2019 Mikser Festival Belgrado Servië
• Soef, Tijd voor Tapijten 2016-2017 geëxposeerd in het Schip, Amsterdam. Humanity House, Den haag. BBKC, Tilburg. Permanente tentoonstelling Nationale Postcode Loterij, Amsterdam

Van Vervuiling naar Verademing

Tijdens mijn kennismaking met het Groene Veld werd mij duidelijk dat deze plek worstelt met een identiteitscrisis als gevolg van de veranderende omgeving en de uiteenlopende behoeften van verschillende belanghebbenden. Vanuit mijn fascinatie voor de leefbaarheid van transformatiegebieden in de stad raakte ik gemotiveerd om op onderzoek uit te gaan. Dit leidde tot een verkenning waarbij ik nauw samenwerkte met de gemeente, de creatieve gemeenschap op het Groene Veld en de betrokken buurtbewoners. Mijn hoofddoel was om inzicht te krijgen in de publieke waarde van het Groene Veld, zowel voor de buurt als voor de stad als geheel.

Dit onderzoek omvat het gemeenschapsverhaal van de adaptatie van een voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie in Amsterdam-Noord naar het levendige openbare park, het Groene Veld. Het park wordt gedragen en gedreven door een creatieve gemeenschap, betrokken buurtbewoners en de gemeente.