Ander maatschappelijk thema
Inclusie en diversiteit
Sociale veiligheid

van uit de wijk, naar in de wijk

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
De aanwezigheid van kunst en cultuur in een wijk brengt veel positieve effecten met zich mee. Het draagt bij aan individuele ontplooiing, sociale contacten en de gezondheid van wijkbewoners. Maar het is ook een katalysator van gentrificatie. Kunstenaars en creatieven komen een wijk binnen, vaak op zoek naar goedkope woon- en werkruimte. Door hun aanwezigheid wordt de wijk hipper. Deze verandering zorgt ervoor dat er een andere doelgroep naar de wijk trekt, vaak vermogende, theoretisch opgeleide mensen. Projectontwikkelaars kopen sociale huurwoningen op en de huizenprijzen schieten omhoog. Op deze manier worden de oorspronkelijke wijkbewoners, de vaak praktisch opgeleide bewoners die minder te besteden hebben, de wijk uitgedreven.
Kan dit ook anders?

Met kunst en cultuur in een wijk creëer je waarde. Deze waarde kan zich op verschillende manier uiten. In het geval van gentrificatie wordt die waarde die gecreëerd wordt door kunst en cultuur, gebruikt door projectontwikkelaars, de gemeente en andere partijen om de huizenprijzen te doen stijgen en andere, meer vermogende, doelgroepen naar de wijk te trekken. Culturele partijen zijn zich nog niet altijd bewust van de economische waarde die ze creëren in een wijk. Na deze bewustwording volgt eigenaarschap over deze waarde. De laatste stap is het nemen van verantwoordelijkheid over de waarde.

Aan de hand van het werkveld social design heb ik in samenwerking met verschillende partijen een kaartenset ontworpen waarmee partijen zelf aan de slag kunnen met hun rol binnen het proces van gentrificatie.
Eindrapport "van uit de wijk, naar in de wijk"

Artist statement

In mijn werk verbind ik maatschappelijke vraagstukken aan het creatieve- en culturele werkveld. Door het doen van diepgaand en breed onderzoek kom ik bij de kern van het vraagstuk. Aan de hand hier van ga ik met een open blik op zoek naar passende wegen om de kloof tussen de huidige situatie en de gewenste situatie te doen verkleinen.

Tijdens mijn afstudeerproject ben ik deze verbinding aangegaan tussen gentrificatie, de rol van kunst en cultuur binnen dit proces en het werkveld social design.

Ambities

In de komende jaren wil ik me in het creatieve en culturele werkveld ontwikkelen als bevlogen en vaardige verbinder van het creatieve werkveld en de maatschappij.

In de toekomst zie ik mezelf met één oog gericht op de ontwikkelingen in het culturele werkveld en met één oog gericht op maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken. Met als doel om hier uiteindelijk bruggen tussen te slaan die voor beide partijen waardevol zijn.

Dit kan bijvoorbeeld in de rol van programmamaker, social designer of conceptontwikkelaar. Hierin kijk ik graag over de grenzen van werkvelden heen.

Geleerd tijdens de studie

Bekijk dingen stap voor stap. Je hoeft niet altijd een af eindproduct te hebben om naar buiten te stappen met je werk. Juist midden in het proces is het waardevol om de buitenwereld te betrekken. Daarnaast het belang van een open blik. Zowel naar de wereld, als naar de ander, als naar jezelf.