Ander thema

Van onbekend naar ondersteund

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Ik heb mijn afstudeeronderzoek uitgevoerd bij keramiekatelier Cor Unum in 's-Hertogenbosch voor hun stichting Vrienden van het Keramisch Ambacht. Deze stichting zet zich in voor het behoud van het keramisch ambacht en om dit door te geven aan de volgende generatie. Uiteindelijk heb ik een plan gerealiseerd voor een crowdfundingscampagne die de stichting kan uitvoeren om een jonge maker een ‘artist in residence’ plek te bieden bij keramiekatelier Cor Unum. Dit plan is toepasbaar voor vergelijkbare organisaties in het werkveld. Jonge makers krijgen zo een kans om met keramiek te werken en tegelijkertijd wordt het keramisch ambacht doorgegeven aan de volgende generatie.

Artist statement

Steeds meer culturele instellingen maken gebruik van private financiering. Dit kan via fondsen, vriendenstichtingen, crowdfunding, bedrijven of zelfs loterijen. Ik heb onderzoek gedaan naar vriendenstichtingen en hoe crowdfunding als middel kan worden gebruikt om geld te werven en nieuw publiek te bereiken. Hierdoor wordt het draagvlak van een vriendenstichting verbeterd en kan er meer impact worden gemaakt.

Ambities

Het lijkt mij fantastisch om in het beeldende kunst- en design werkveld aan de slag te gaan met het mogelijk maken van projecten. Ik zou graag in of voor een fijne organisatie werken waar ik me mee verbonden voel en wiens visie ik deel.

Geleerd tijdens de studie

Blijkbaar staat cultuur helaas meestal niet bovenaan het lijstje van overheden en gemeenten. Tijdens mijn studie Kunst en Economie heb ik geleerd hoe ik me kan inzetten om culturele projecten te ondersteunen, zowel financieel als organisatorisch. Tijdens mijn studie hebben we al veel samengewerkt met professionals. Door hier ervaring op te doen sta je tijdens je studie al met een been in het werkveld. Zo heb ik een netwerk kunnen opbouwen en vaardigheden die ik tijdens mijn studie heb geleerd, meteen kunnen toepassen.