Duurzaamheid en klimaat

Van afval naar ambacht

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Steeds meer kringlooporganisaties zijn aan het nadenken over toepassingen van hun restmaterialen. Producten die niet verkocht worden in de kringloop, worden over het algemeen weggegooid als afval. Om hergebruik te bevorderen zouden deze restmaterialen ingezet kunnen worden voor nieuwe producten. Hierbij verandert de blik op het materiaal van afval naar grondstof.

Binnen kringlooporganisaties moet deze blik op restmaterialen ook veranderen om de transitie te beginnen van sorteer- en verkoopcentrum naar circulair ambachtscentrum. In een circulair ambachtscentrum werken diverse partijen samen om materialen te hergebruiken, sociale werkplekken te creëren en mensen te inspireren op het gebied van circulariteit.

Beeld door Raw Color voor het Circulair Warenhuis

Artist statement

Ik geloof dat kringloopmedewerkers een cruciale rol spelen in de transitie van sorteer- en verkoopcentrum naar circulair ambachtscentrum, want zij hebben het materiaal dagelijks in handen. Om hen mee te nemen in deze nieuwe manier van kijken naar restmaterialen heb ik een workshop ontwikkeld die de medewerkers informeert, inspireert en bovenal betrekt in de veranderingen die gaan plaatsvinden in de kringloop. Na het meedoen aan de workshop zullen de medewerkers begrijpen wat circulariteit inhoudt voor de kringloopbranche en een eigen manier hebben gevonden om actief bij te dragen aan deze ontwikkeling.

Ambities

Ik hoop de workshop die ik heb ontwikkeld verder op poten te zetten en uit te voeren bij verschillende instanties. De komende jaren wil ik een rol spelen in het bevorderen van hergebruik in kringlooporganisaties of circulaire ambachtscentra. Daarbij hoop ik waardevolle samenwerkingen te creëren en creativiteit te brengen in niet creatieve sectoren.

Geleerd tijdens de studie

Als afgestudeerde van Kunst en Economie weet ik waarde te creëren tussen verschillende werkvelden. Ik heb geleerd te kijken naar behoeftes van verschillende belanghebbenden en oplossingen te ontwerpen die zich richten op de eindgebruiker. Ik heb tijdens de studie een passie voor circulariteit en design gekregen, waar ik mij verder in wil ontwikkelen.