The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
-

Artist statement

Verblind door de 'status quo’ die ons is opgelegd.

Vermomd en onschuldig
Of toch niet?

Wanneer de schijnbare vanzelfsprekendheden
van onze neo-kapitalistische samenleving worden blootgelegd,
Kun je ze dan nog steeds voor lief nemen?

Ambitions

-

Learned during the studies

Voor ik aan deze studie begon, dacht ik dat 'goede kunst' vol moest zitten met geperfectioneerd vakmanschap en er esthetisch prikkelend uit moest zien. Maar de opleiding heeft me een nieuwe waarheid onthuld. Ik heb geleerd dat een sterk concept op zichzelf een enorme kracht bezit. De essentie en diepgang van een idee kunnen een kunstwerk dragen, ongeacht de vormgeving van het idee. Het is de kern, de boodschap, die de ware impact maakt.

Zo kan kunst vertellen

Een dieper begrip krijgen van de mogelijke, beeldende strategieën die hedendaagse geëngageerde kunstenaars hanteren om diens maatschappelijke boodschappen over te brengen via een artistieke interventie. Dit onderzoek biedt praktische inzichten aan beginnende geëngageerde kunstenaars. Hiermee wil ik hen in staat stellen om hun eigen kunstwerken op een doeltreffende wijze vorm te geven.