Ander thema

(un)Coincidental

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
"(un)Coincidental" is a project where I form a bond with a randomly chosen place, devoid of any prior attachment. Through repeated visits and unique documentation, I establish a connection between myself and this location. During each visit, I notice new elements and perceive fresh connections within the landscape. These connections traverse physical, metaphysical, and associative realms and are incorporated into an installation that represents a curated version of this place.
Steen
Photogram

Artist statement

In mijn artistieke praktijk tracht ik een symbiose te creëren tussen verschillende media en technieken, waarbij ik me laat leiden door een onstilbare drang naar ontdekking en begrip. Mijn werk is een fusie van analoge en digitale processen, doordrenkt met een diep verlangen om de verborgen dimensies van het bestaan te onthullen.

Met materialen als papier, steen en 3D-printing construeer ik tastbare vormen die het bestaan van onzichtbare fenomenen belichamen. Mijn manipulatie van texturen, volumes en ruimtelijke composities nodigt de toeschouwer uit tot een diepgaande reflectie over de subtiele aspecten van het leven en onze perceptie van de wereld.

Mijn fascinatie voor het verborgene, maar toch voelbaar aanwezige, vindt uitdrukking in technieken zoals photogrammen en beeldinterpretatie. Door te spelen met licht, schaduw en suggestie, verken ik de grenzen van zichtbaarheid en onthulling, waarbij ik de toeschouwer uitnodig om hun eigen betekenissen te construeren.

Ambities

Ik hoop in de zowel nabije als verre toekomst altijd nieuwsgierig te blijven naar het onbekende en dit in mijn praktijk te behandelen en aan de toeschouwer te kunnen tonen.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens mijn studie heb ik geleerd hoe ik mijn (vele) interesses en mijn nieuwsgierigheden heb kunnen omvormen naar een gereedschap voor zelfexpressie.

Ook heb ik geleerd dat je soms verveeld moet zijn om interesse op te wekken :)