Duurzaamheid en circulariteit

Uitgelezen

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Er worden een hoop boeken weggegooid. Zo veel zelfs, dat deze boeken niet allemaal gerecycled kunnen worden. Dat is zonde toch! Uitgelezen is het resultaat van een onderzoek naar hoe deze boeken een nieuw leven in geblazen kunnen door de functie volledig te veranderen. De kunstenaar toont hiermee de bruikbaarheid van een voorwerp dat door de meesten gezien wordt als 'afval'. Door de oude boeken om te zetten tot 'bouwblokken', wekt het werk de vraag op, 'hoe gaan wij om met de dingen die wij waardeloos achten?' Uitgelezen demonstreert de mogelijkheden van een materiaal dat zijn origine in afval vindt, zonder zijn geschiedenis weg te vegen.
aanraken van een blok.
Blokken, gestapelt tot een kubus.
1. blok gemaakt van een oud boek. 2.

Artist statement

De in Culemborg gevestigde Carolien Weerstand (2000, Leidschendam, Nederland) focust haar werk rondom het ongewilde (gebruiks)voorwerp. Wat is de relatie tussen mens en voorwerp? Wanneer transformeert een voorwerp van een geliefd eigendom naar afval? En afval, waarom nemen wij dat voor lief? Door in het werk te focussen op één of een paar voorwerpen, schijnt ze op een laagdrempelige manier licht op grotere kwesties als ons milieu, vervuiling en de groeiende afvalberg. Doordat Carolien het (gebruiks)voorwerp centraal stelt in haar werk, kaart ze zowel grote kwesties als de absurditeit van de relaties tussen mens en voorwerp aan. Weerstand gebruikt een groot scala aan media, waarbij het al-bestaande object centraal staat.

Ambities

Over vijf jaar zou ik graag mijn eigen ontwerppraktijk hebben waarin ik mij focus op recycling en circulariteit. Er zijn zó veel voorwerpen al gemaakt, dat ik vind dat er meer ontwerpers moeten komen die zich laten leiden door de dingen die er al zijn. Ik hoop een ontwerppraktijk op te zetten die andere ontwerpers inspireert om ook te gaan werken vanuit de vormen en materialen van de al-bestaande voorwerpen.

Geleerd tijdens de studie

Ik heb in mijn studie mijn eigen normen en waarden binnen het vakgebied centraal leren stellen. Ook heb ik dankzij mijn studie geleerd om beter de kern van mijn werk te laten weerspiegelen in het werk zelf.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

Abri Magazine (2020) Ik Koop Wel Weer Een Nieuwe, Exposure 2022 Uit Het Zicht, Klinkt Het Anders

Stage bij Louise Cohen

In het eerste halfjaar van het afstuderen heb ik een stage gelopen bij Louise Cohen. Zij zet in haar ontwerppraktijk het gebruik van weggegooide meubels centraal. Hiervoor werkt zij samen met diverse kringloopcentra en sociale werkplaatsen. Tijdens deze stage ben ik er achter gekomen hoe veel boeken een kringloopwinkel weggooit. Tijdens deze stage is het zaadje voor 'Uitgelezen' gepland.