The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Momenteel werkt Coco aan de performance “Tussen Wij en Ik”. Voor dit project bracht ze een groot interdisciplinair team jonge makers samen. ’Tussen Wij en Ik’ toont de zoektocht tussen ‘het ik’ en ‘het wij’ en de balans tussen autonomie en verbondenheid. In hoeverre zijn we eigenlijk autonoom? Staan we niet altijd in verbinding met anderen? De performance bevraagt het westerse individualisme en het verlangen naar autonomie. 

Experimenteel stadsplein ‘Beton-T’ wees Coco, met het project ‘Tussen Wij en Ik”, aan als stadscurator vijf. Op 16 juni organiseert Coco een event waarbij ze de toeschouwer in een avondvullend programma meeneemt in de zoektocht ‘Tussen Wij en Ik.’ Deze avond brengt ze de terreinen van kunst, educatie en filosofie samen: het is de première van de performance en er vindt een filosofisch nagesprek plaats opgezet in samenwerking met inspiratiebron Babah Tarawally. 


Artist statement

Beeldend maker en kunsteducator Coco van der Wiel (1998, Utrecht) brengt in haar werk de terreinen van kunst, educatie en filosofie samen. Vanuit haar organiserende en verbindende kracht zet Coco het liefst verschillende samenwerkingen op om krachten te bundelen. 

Haar werk kenmerkt zich door een kritische reflectie op sociaal-maatschappelijk niveau. Ze nodigt de toeschouwer op interactieve wijze uit om mee te denken over filosofische thema’s. Op die manier hoopt ze bij de toeschouwer bewustwording teweeg te brengen. Coco streeft ernaar om via haar werk de verbondenheid tussen mensen voelbaar te maken. Passend bij de thematiek en het concept werkt Coco vanuit haar nieuwsgierigheid steeds met nieuwe media of zelfs nieuwe disciplines. 

Ambities

Ik zit vol energie en enthousiasme om het werkveld in te stappen en mijn handen uit de mouwen te steken! Ik wil mijzelf de komende jaren inzetten voor verschillende kunst educatieve projecten in het culturele veld. Binnen deze projecten wil ik mijn rol als maker, educator en organisator verder ontwikkelen.

Daarnaast is het mijn ambitie om mijn afstudeerproject "Tussen Wij en Ik" komend jaar op verschillende plekken in Nederland op te voeren en voort te zetten.

Geleerd tijdens de studie

Door veel te doen en uit te proberen heb ik niet alleen ontdekt wat mijn kwaliteiten, talenten en ambities zijn, maar ook geleerd om hierop te vertrouwen. Vanuit dat vertrouwen ben ik gaan genieten van het buiten mijn comfort-zone stappen. Daar vanuit daag ik mezelf steeds uit om mezelf verder te ontwikkelen en het onmogelijke mogelijk proberen te maken.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

- Honours student Hogeschool van de Kunsten Utrecht
- Minor filosofie, wereldreligies en spiritualiteit, Hogeschool Utrecht

Onderzoek naar sociaal geëngageerde kunst

Praktijk onderzoek: Veldonderzoek binnen de sociaal geëngageerde kunst.
Onderzoeksvraag: "In hoeverre is het van belang dat het artistieke eindwerk (van een sociaal geëngageerd project) de sociaal-maatschappelijke impact representeert?"

Eind onderzoek: Onderzoek naar de educatieve waarde van sociaal geëngageerde kunst.
Onderzoeksvraag: "Op welke wijze heeft het kunstproject "Tussen Wij en Ik" educatieve waarde en hoe kan ik de educatieve waarde verbeteren?"