Ander maatschappelijk thema

TROUWENS

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Een rouwproces duurt een leven lang. Ik ben zelf op jonge leeftijd mijn moeder verloren en dit heeft een behoorlijke invloed op mijn leven. Hoewel ik inmiddels weet om te gaan met dit verlies, blijkt mijn omgeving hier nog moeite mee te hebben. Het resultaat is dat er amper meer naar mijn moeder of mijn gevoel over het verlies wordt gevraagd, terwijl ik graag daarover zou willen vertellen.

En daarin ben ik niet de enige. Veel jongeren die met rouw te maken krijgen, zijn tevreden met de steun die zij in het begin ontvangen, maar merken dat de belangstelling naar verloop van tijd onbedoeld naar de achtergrond verdwijnt. Het gevolg hiervan is dat één op de drie jongeren zich eenzaam voelt in het rouwproces, omdat ze weinig ruimte ervaren om over hun verlies te praten. Als KE-er zag ik hier een kans liggen en ben daarom mijn afstudeeronderzoek gestart met de ontwerpvraag: Hoe kunnen we met behulp van theater handvatten bieden om rouw op een luchtige manier bespreekbaar te maken en te normaliseren voor jongeren?

Tijdens het onderzoek kwam ik er achter dat jongeren (met verlies) belang hebben om te praten met lotgenoten over het verlies, omdat dit zorgt voor erkenning en herkenning. Kunst kan goed helpen bij het uiten van emoties en op verschillende manieren gebruikt worden bij rouwverwerking. Theater kan er voor zorgen dat zware onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt, doordat het de ongemakkelijkheid van een onderwerp weghaalt en de aanzet kan zijn om met anderen te praten over deze onderwerpen. Door eerst te kijken, te luisteren en geraakt te zijn door verhalen van anderen, is het namelijk gemakkelijker om zelf met dit onderwerp aan de slag te gaan. Daarnaast zorgt theater er voor dat jongeren met verlies op een laagdrempelige kunnen praten over hun gevoelens, doordat er verwezen kan worden naar elementen en voorbeelden uit voorstellingen waar de jongeren zich in herkennen.

Aan de hand van deze bevindingen is de ontwerpoplossing TROUWENS ontstaan. TROUWENS is een workshop waarbij jongeren die kampen met verlies de kans krijgen om aan lotgenoten verhalen te vertellen over hun verloren dierbare door die verhalen te visualiseren. Tijdens de workshop worden aan de hand van vragen en geleide fantasie verhalen vertaald en belichaamd in een rekwisiet gemaakt door de jongeren zelf. Het rekwisiet wordt zo een verhaal van en over de overledene. Het maken van dit rekwisiet stimuleert creativiteit bij de jongeren en geeft vervolgens de omgeving de kans om op een laagdrempelige manier gevoelige vragen te stellen over de overledene, met als doel om op lange termijn rouw onder jongeren luchtiger bespreekbaar te maken en te normaliseren.

Artist statement

Als KE-professional ben ik voortdurend op zoek naar unieke verbindingen waarbij iets tot stand komt. Ik ben een gedreven creatieve verbinder die het verschil wilt maken. Hiervoor gebruik ik het talent en de tools van de creatieve industrie om maatschappelijke problemen op te lossen.

Ambities

Ik ben een vrolijke en leergierige creatieveling die openstaat voor leuke en interessante uitdagingen. Hoewel ik nog geen beeld heb van hoe mijn toekomst zich gaat vormgeven zie ik hierdoor voor mezelf veel kansen en mogelijkheden in de wereld liggen.

Geleerd tijdens de studie

Door creativiteit en zakelijk inzicht met elkaar te combineren heb ik geleerd om ingewikkelde vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. Hierdoor heb ik geleerd om passende en innovatieve oplossingen te bedenken.