The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Afgelopen jaar ben ik bezig geweest binnen de thema's: Internationalisering , Studentenmobiliteit en Buitenlandervaringen. Vanuit deze fascinaties is mijn onderneming TRIBU ontstaan. TRIBU is ontstaan vanuit het oogpunt zoveel mogelijk studenten van Kunsthogescholen uit Nederland te kunnen inspireren en ontzorgen tijdens zijn of haar buitenlandervaring naar Barcelona.

TRIBU , doet dit door stages te regelen binnen de culturele en creatieve sector en daarnaast veel informatie te geven over praktische zaken die geregeld moeten worden voor, na en tijdens het buitenlandavontuur. Daarnaast is er via TRIBU veel informatie te vinden over wat er te doen is in de stad Barcelona op cultureel gebied.

Artist statement

Sinds ik mij kan herinneren ben ik gefascineerd door buitenlandervaringen. Vooral het gevoel van avontuur en het ontdekken van nieuwe culturen. Door deze buitenlandervaringen heb ik een sterke persoonlijke groei doorgemaakt en ben ik mij veel bewuster van culturele verschillen. Een buitenlandervaring is uniek en spannend. Met mijn onderneming TRIBU hoop ik studenten te kunnen inspireren en ontzorgen bij het aangaan van dit spannende avontuur. Hierbij focus ik mij niet zomaar op studenten, maar op studenten binnen de culturele en creatieve sector die buitenlandervaringen willen tijdens zijn of haar bachelor in de vorm van een stage.

Ambities

Mijn doel is om met TRIBU zo veel mogelijk studenten te kunnen ondersteunen tijdens zijn of haar buitenlandavontuur. Nu richt TRIBU zich nog uitsluitend op de stad Barcelona, echter is de ambitie om binnen vijf jaar meer steden in Europa aan dit lijstje te hebben toegevoegd om zo een groter bereik te krijgen en nog meer studenten te kunnen helpen bij het vinden van een stage in de culturele en creatieve sector.

Geleerd tijdens de studie

Het belangrijkste wat ik geleerd heb tijdens mijn vier jaar op de HKU is dat alles mogelijk is zolang je er zelf hard voor werkt. Ik heb geweldige jaren gehad, waar ik de kans heb gehad stage te lopen in Barcelona, mijn halve afstudeerjaar in Barcelona heb gewoond en voor mijn Minor in september naar Dublin vertrek. HKU stimuleert je om je grenzen te verleggen en dat heb ik erg letterlijk genomen.