Artistieke prestatie

Traject '1'5'10

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Traject ‘1’5’10 biedt twee maanden aan unieke ervaringen voor alumni van de kunstopleiding (1) en gevestigde makers (5) die aangesloten zijn bij een creatieve broedplaats. De alumnus komt in aanraking met competenties die van belang zijn om als autonoom maker zelfredzaam te kunnen bewegen in het werkveld. Onder begeleiding van de gevestigde maker wordt curatorschap een eigen expositie opgezet. Ter voorbereiding worden expertise-sessies georganiseerd door gevestigde organisaties (10).
Art Match is als pilot ingezet voor Traject'1'5'10 en heeft vier concepten geëxposeerd. De afbeelding weergeeft de sfeer van het concept ‘Ping Pong Praat’. Dit was het eerste concept van ‘Art Match: Interactieve Sessies’. Het concept is vanuit co-creatie ontworpen en hier hebben de makers Mila van der Vlugt (alumna) en Silvana Hurtado Diandres (gevestigde maker uit Vechtclub) gezamenlijk curatorschap over uitgevoerd. Ook hebben ze de productie grotendeels zelf verzorgd. De expositie heeft plaatsgevonden in creatieve broedplaats Vechtclub in Utrecht.
Bijgevoegd een impressie van het concept ‘Foodsessies'. De video is gefilmd en tot stand gekomen door maker Nelly Patist. Foodsessies is de tweede editie van de expositie waar Mila en Silvana een eigen concept exposeerde in het thema van eten. Silvana voerde samen met gast-maker Jose Hopkins het concept ‘How do you eat?’ uit. Mila haar concept werd geëxposeerd onder de naam ‘Amuse’. Het beeldmateriaal geeft inzicht in de diversiteit van de geëxposeerde concepten en samenwerkingen tussen makers. De expositie heeft plaatsgevonden in creatieve broedplaats Vechtclub in Utrecht.
Een video van de sfeer en concepten tijdens het concept ‘Uit proportie’ waar drie vrouwelijke, jonge makers aan hebben deelgenomen. Alle drie zette zij Art Match in als experimenteel podium voor een interactief concept. De makers: Julia Buur (Buuf Buur), Sofia Athanasoulia (Mare Crisium) en Ursula Mur. Mila en Silvana namen de rol aan van curator. De expositie heeft plaatsgevonden in creatieve broedplaats Vechtclub in Utrecht.
Bijgevoegd een impressie van het concept ‘Spel voor vorm’, de solo expositie gast-maker Kiana Dekkers. Haar fascinatie voor scenografie, ruimtelijk ontwerp en interactie bracht zij naar Vechtclub. Mila en Silvana namen de rol aan van curator.

Artist statement

Samenwerkingen met kunstenaars ben ik op gaan zoeken al vanaf het eerste jaar (2016) aan de HKU. Samen concepten ontwikkelen, events organiseren en makers samenbrengen. Momenteel een prachtig, groot netwerk in de creatieve sector - specifiek in de kunstscene - en veel connecties gemaakt die van grote waarde zijn. Zelf een producent naar hart en aanleg voor het samenbrengen van mensen.

Ambities

Mijn eigen kunst en muziek collectief Tribute gepositioneerd hebben in de Nederlandse underground scene. Als Art Director creëer ik binnen Tribute verschillende podia voor jonge makers uit verschillende kunstdisciplines. Nu nog in de kinderschoenen met twee clubnachten georganiseerd op naar een breed platform voor makers, gevulde agenda met evenementen en eigen ontworpen concepten.

Geleerd tijdens de studie

Netwerk is key! Samen kom je verder dan alleen. Kunst en economie hebben elkaar in die zin ook nodig. Beter gezegd: ze versterken elkaar.