Ander thema

Tijd voor solidariteit

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Vanuit een persoonlijke interesse naar de publieke omroep en mentale gezondheid ben ik een onderzoek gestart naar de oorzaken van psychisch verzuim bij de Nederlandse publieke omroep. Tijdens dit onderzoek kwam ik in gesprek met de FNV, die veel kennis over deze kwestie heeft. Zij komen op voor de rechten van de werknemers en bieden ook juridische hulp. Ondanks dit gegeven, zijn weinig mensen bij de omroepen betrokken bij de FNV. Met deze bevinding ben ik een oplossing gaan ontwerpen, waarmee we de aandacht willen trekken voor de FNV. Dit ontwerp is een sluipcampagne geworden, in de vorm van interactieve posters. Deze campagne gaat in september van start.

Artist statement

Ik ben onderzoekend en nieuwsgierig. Die nieuwsgierigheid kwam voort uit een passie om het werkveld waar ik later wil werken te verbeteren.

Ambities

Deze opleiding heeft me geleerd dat er zoveel dingen op je pad komen die je van tevoren niet had kunnen bedenken. Voor hetzelfde geld ben ik over vijf jaar met iets heel anders bezig dan ik nu voor ogen heb. Ik ben vooral heel benieuwd naar alles wat er voorbij gaat komen. Nu hoop ik dat ik over vijf jaar werkzaam ben bij de publieke omroep, als redactrice of producent, wellicht ook voor de camera. Ik wil graag alles ontdekken!

Geleerd tijdens de studie

Kunst & Economie heeft me laten zien wat er allemaal mogelijk is. Ik heb na vier jaar studie zoveel geleerd en gedaan. Als je iets wilt, dan kun je dat bereiken. Met die gedachte stap ik het werkveld in.