The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
‘Thuiszitters’ zijn jongeren die door verscheidene redenen geen onderwijs (meer) kunnen volgen. Zonder alternatief worden zij uit het onderwijs gedrukt, komen ze thuis te zitten, en proberen ze geheel nieuwe ontwikkelingspaden te vinden. Met mijn project over ‘Thuiszitters’ ontwerp ik mogelijkheden voor hen.

Met diverse partners heb ik onderzocht waar voor hen spanningen liggen. Vervolgens heb ik hun samengebracht om collectief hierop te reflecteren. Hieruit formuleerde ik nieuwe invalshoeken die hun belangen voor ogen houden.
Ik mocht tijdens het Rotterdamse Symposium Schoolaanwezigheid mijn onderzoek over thuiszitten en mijn inzichten voor de verbetering van het hulpproces delen.
(Tussentijdse) Expositie waarin ik mijn onderzoek liet zin in de vorm van (een deel van) het papierwerk wat bij thuiszitten hoort voor de ouder, gepaard met een soundscape die de ervaringen en frustratie van verschillende stakeholders uitdrukt.
(Tussentijdse) Expositie waarin ik mijn onderzoek liet zin in de vorm van (een deel van) het papierwerk wat bij thuiszitten hoort voor de ouder, gepaard met een soundscape die de ervaringen en frustratie van verschillende stakeholders uitdrukt.
Een vervolg op mijn eerdere visualisatie van de probleemruimte; een visualisatie van de verandering waar ik graag naartoe wil werken binnen dit systeem.
Hierin staan alle stakeholders vanuit het systeem dichtbij elkaar, en moeten zij breder 'collectieve verantwoordelijkheid' opnemen om gezamenlijk thuiszitters (het beertje) veilig te laten op een plek die bij hun past.
Een sessie die ik heb gehouden met diverse stakeholders vanuit de systeemkant. Tijdens deze sessie gingen zij in groepjes 'muzisch werken' om ieders verschillende 'professionele' rol in dit vraagstuk gezamenlijk te uiten. Het doel hiervan was om hen samen te laten reflecteren op elkaars positie. Hiermee konden ze elkaar beter begrijpen, en zich verbinden doordat de afstand tussen de verschillende actoren vanuit het systeem verkleind werd.
Een sessie die ik heb gehouden met diverse stakeholders vanuit de systeemkant. Tijdens deze sessie gingen zij in groepjes 'muzisch werken' om ieders verschillende 'professionele' rol in dit vraagstuk gezamenlijk te uiten. Het doel hiervan was om hen samen te laten reflecteren op elkaars positie. Hiermee konden ze elkaar beter begrijpen, en zich verbinden doordat de afstand tussen de verschillende actoren vanuit het systeem verkleind werd.
Dit is een visualisatie van hoe ik de probleemruimte zie. De thuiszitters zijn het beertje; alleen, onzichtbaar, en uitgedrukt door het systeem. De verschillende actoren vanuit de systeemkant staan aan de andere kant, niet in staat om hun te kunnen zien of helpen.
Dit is een visualisatie van hoe ik de probleemruimte zie. De thuiszitters zijn het beertje; alleen, onzichtbaar, en uitgedrukt door het systeem. De verschillende actoren vanuit de systeemkant staan aan de andere kant, niet in staat om hun te kunnen zien of helpen.

Artist statement

Ik ben Ingo: een grondige, rechtvaardige en vooruitkijkende social designer. Wat mij onderscheidt is mijn breed georiënteerde achtergrond en drijfveer om dingen tot in de kern te begrijpen. Mijn doel is om binnen complexe maatschappelijke vraagstukken nieuwe mogelijkheden te herkennen en deze vervolgens gezamenlijk uit te werken voor een duurzame, toekomstbestendige en zorgzame samenleving.

Ambities

Uiteindelijk wil ik graag op een ontwerpende manier bijdragen aan maatschappelijke projecten, bij bureaus die werken aan transities of in social design. Het liefst doe ik dit over vraagstukken die kijken naar hoe we met de toekomst om moeten gaan, en/of schuren binnen het sociale domein.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens deze studie heb ik een sterker inzicht gekregen in hoe ik over systeemverandering nadenk. Over welke vragen er gesteld moeten worden en hoe ik ze stel. Over hoe ik de kritische inzichten die ik opdoe vertaal naar ontwerpstappen.

Extra project: Onderzoek kwetsbare burgers en overheid

In dit korte project van 2 weken, hebben ik met een paar klasgenoten in een wijk in Limburg onderzoek gedaan naar de relatie tussen kwetsbare burgers en de overhei. Hier hebben we locatieonderzoek gedaan, meegelopen met de gemeente en met verschillende inwoners gepraat. Met die input hebben we een tool ontwikkeld voor ambtenaren. Een tool waarmee ze zelf aan systeemverandering kunnen beginnen - door hun als ontwerpers te laten kijken.