Inclusie en diversiteit

The sounds of Home

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Ik ben als maker en creatief producent altijd gedreven geweest om te ontdekken, ontmoetingen aan te gaan en grenzen te verleggen. Vanuit deze ervaringen is de overtuiging ontstaan dat op plekken waar verschillende mensen en culturen zich reeds verbonden voelen met elkaar, ook mogelijkheden liggen om te werken aan een sociale duurzaamheid door uitwisseling te faciliteren. Wanneer interculturele uitwisseling tussen musici en publiek gefaciliteerd en gestimuleerd wordt, kan dat leiden tot het inzichtelijk maken en (h)erkennen van verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Interculturele uitwisselingen hebben namelijk een wederkerige factor, waarbij niet alleen wordt gebracht, maar ook wordt gehaald. Mijn afstudeerwerk is projectplan voor culturele instellingen die een interculturele uitwisseling tussen musici en publiek willen faciliteren en bewerkstelligen. Een soort jamsessie om te informeren, improviseren en inspireren. Musici en publiek worden aan elkaar verbonden en het uitwisselen van - en het luisteren naar - elkaars ideeën staat centraal.

Artist statement

Mijn werk is herkenbaar aan de mate van multiperspectiviteit. Mijn organisatorische kracht als creatief producent én mijn makerschap als muzikant ontstaan en ontwikkelen door het bekijken van gebeurtenissen, contexten en personen vanuit verschillende perspectieven. Eer ik begon aan Kunst & Economie op de HKU heb ik namelijk zowel Klassiek als Jazz gestudeerd aan het Conservatorium van Maastricht. Ik ben dus zowel als maker als organisator opgeleid.

Ambities

De kracht van muziek met haar vermogen om te verbinden is de grootste drijfveer voor mij als professional. Deze drijfveer heeft een grote rol gespeeld in de keuzes die ik heb gemaakt om uiteindelijk te kunnen zijn waar ik nu ben. Ik zou mezelf als maker (muzikant/creatief producent) graag inzetten voor de organisatie en ontwikkeling van kweekvijvers waar interesse voor - en kennis over - diverse (muziek-)culturen kan ontstaan of bewerkstelligd kan worden. Naast dat ik artistieke zaken kan behartigen, zou ik ook een bijdrage willen leveren aan het zakelijke vlak van zulke plekken; op een toekomstgerichte manier en op een wijze die recht doet aan de eigenheid van desbetreffende plekken.

Geleerd tijdens de studie

Door de afgelopen vier studiejaren aan Kunst & Economie beschik ik over meer kennis en vaardigheden die samenhang hebben met organisatiekracht. Een idee in mijn hoofd weet ik nu beter te bewerkstelligen naar een concrete uitvoering. Enkele specifieke docenten van Kunst & Economie hebben mij tevens enorm begeleid en gemotiveerd om mijn makerschap als muzikant ook een groot deel uit te laten maken van deze studie. Hierdoor is mijn leertraject voor mij heel persoonlijk geworden en voelde ik me erg gewaardeerd en vrij om ook dat gedeelte van mijn professionele zijn te mogen ontwikkelen.