Duurzaamheid en circulariteit

The incentive, my sweeting, whispered desires

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Mijn project is ontstaan uit het gedachtegoed van de sociale werkplaats. In het derde studiejaar liep ik stage bij Elliz in Company, een sociale textielwerkplaats waar er gewerkt wordt met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Hier wordt gekeken naar de kwaliteiten van elk individu, zonder te focussen op eventuele imperfecties. Het compassievolle van de onderneming heeft zo'n diepe indruk op me gemaakt dat ik deze benadering wil voortzetten in mijn eigen ontwerperschap.

Mijn project draait om het waarderen van bestaande materialen die doorgaans als 'afgekeurd' worden beschouwd door de gebruiker. Mijn gekozen materiaal zijn oude, gedoneerde wollen dekens die om verschillende redenen hun waarde hebben verloren. Ze kunnen gaten hebben, slijtage vertonen door intensief gebruik, of esthetisch niet langer passen bij de eigenaar.

Mijn doel is om de waarde te laten zien van iets dat niet langer als waardevol wordt beschouwd. Het is een samenwerking tussen mij en het materiaal; een uitdrukking van mijn eigen zoektocht in het leven naar wat mij verbindt met anderen en hoe subtiel en gelaagd deze verbindingen kunnen zijn. Ik wil het materiaal tot leven laten komen door het te laten 'spreken' door mij heen. Ik luister naar wat het materiaal te vertellen heeft, door de gebruikssporen te lezen en mijn interpretatie daarvan toe te passen in een nieuwe vorm. Dit doe ik door te experimenteren en te vertrouwen op mijn instincten, met technieken zoals punchen, vilten, draaien, naaien en knopen.

Op deze manier hoop ik toeschouwers bewust te maken van de vele lagen waarde die een object kan hebben, net zoals een mens dat heeft, mits er naar wordt geluisterd.

Artist statement

Ik ben een intuïtief ontwerper met een liefde voor textiel. In essentie werk ik vanuit ambacht, duurzaamheid en emotie. Dit zijn belangrijke kernwaarden voor mij als ontwerper. Ik maak draagbare kunst van gerecycled, natuurlijk materiaal, geïnspireerd door dat wat ik niet kan omschrijven en waar taal alleen niet afdoende is; overweldigd door dingen waarover ik zou moeten praten, maar nooit de juiste woorden voor zou kunnen vinden. Textiel is de manier waarop ik dat wel kan.

Mijn ontwerpen ontstaan door te experimenteren en te vertrouwen op mijn instincten.
Mijn doel is om de waarde te laten zien van iets wat niet meer als waardevol gezien wordt. Het is een samenwerking tussen mij en het materiaal; een uiting van mijn eigen zoektocht in het leven naar wat mij verbindt met anderen en hoe subtiel en gelaagd deze verbindingen kunnen zijn.

Hoewel de emoties die ik uitdruk misschien persoonlijk voor mij zijn, kan de beeldtaal die ik creëer toch soortgelijke gevoelens of connecties bij anderen oproepen. Hierdoor hoop ik de toeschouwer op een dieper niveau te kunnen raken en in contact te komen met hun emoties. Door het persoonlijke in balans te brengen met het universele, kunnen mijn ontwerpen herkenbaar en impactvol zijn voor een breder publiek.

Ambities

In de komende 5 jaar wil ik mij ontwikkelen volgens mijn eigen lijn. Ik volg wat mijn gevoel mij ingeeft en daar werk ik naar en onderzoek ik.
Ik werk graag samen met organisaties voor het welzijn van de mens en combineer dit dan ook met mijn kunnen als ontwerper. Denk hierbij aan een sociale textielwerkplaats waar mens en materiaal centraal staan. Samenwerken met de mensen en hen betrekken bij het ontwerpproces om oplossingen te creëren die echt aan hun behoeften voldoen, evenals het bewustzijn vergroten, te onderwijzen en te pleiten voor sociale doelen.

Geleerd tijdens de studie

Mijn ontwerpen staan op de voorgrond, ik als ontwerper sta daar achter.
Losse onderdelen samenbrengen, knopen, punchen, borduren en vilten. Handwerk. Geleidelijk en onderhevig aan factoren van buitenaf. Emotioneel betrokken met mijn materiaal en onderwerp, een gesprek voerend waaruit een nieuwe vorm ontstaat.
Het is een uiting van mijn eigen zoektocht in het leven naar wat mij verbindt met anderen en hoe subtiel en gelaagd deze verbindingen kunnen zijn. Het werk is moeilijk in woorden te omschrijven omdat het veelal over gevoel gaat.
Ik heb leren vertrouwen op mijn eigen kunnen, het geloven in mijn intuïtie.