Zorg en welzijn
Duurzaamheid en circulariteit

The Holistic Healing Centre

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
The Holistic Healing Centre (HHC) is ontworpen als helend centrum. Bij deze healing environment wordt er een atmosfeer gecreëerd waarin op de natuur geïnspireerde architectuur gunstig is voor de gezondheid van de mens. Gezondheidsfaciliteiten moeten zorgen voor een welkom gevoel van transparantie, soberheid, kalmte, vertrouwen en sereniteit.

De HHC is een faciliteit die gericht is op mentale gezondheid en de effecten die natuur en architectuur hierop hebben. Na onderzoek naar healing environments is aan de hand van een aantal vraagstukken en kernbegrippen dit ontwerp ontstaan.

De vier kernbegrippen die voor dit ontwerp als leidend werden gezien zijn transparantie, verwondering, interactie en privacy. Zo wordt een omgeving gecreëerd die voor velen als prettig en helend wordt ervaren. Elk kernbegrip heeft in het gebouw een eigen volume. Dit is terug te zien in het interieur maar ook in het exterieur, door het verschil in hoogte van vloer- en plafondlaag en de plaatsing van houten lamellen. Door deze lamellen wordt er aan de rechter kant een wandelpad gecreëerd, waar deze juist aan de linkerkant van het gebouw, bij de persoonlijke vertrekken, zorgen voor privacy en afscherming. In het midden van de vier volumes ontstaat hierdoor een gezamenlijke binnentuin. De tuin waarborgt het idee van connectie met de natuur vanaf elke ruimte in het gebouw.

Verbinding tussen binnen en buiten biedt psychologische, fysieke en cognitieve voordelen. Blootstelling aan de natuur heeft positieve effecten op pijn en de negatieve gevoelens die een individu kan hebben. En ook het gebruik van natuurlijk licht is een belangrijk onderdeel van hetontwerp dit correleert ook met een verbeterde stemming en het ondersteunt biologische factoren, zoals circadiane ritmes en vitamine D-opname.

Andere factoren die in de HHC zijn meegenomen zijn materiaalgebruik, blootstelling aan de natuur, prive vertrekken, natuurlijk licht, comfortabiliteit en esthetische inrichting. Door deze factoren te combineren krijgt de gezondheidsfaciliteit een sfeer van kalmte, deïnstitutionalisering, verwondering en esthetiek. Het moet vriendelijkheid en opgewektheid uitstralen zodat patiënten en zorgverleners minder snel angst, agitatie, agressie en apathie vertonen.

Nationaalpark Lauwersmeer is de gekozen locatie voor de healing environment. Het park staat bekend om haar grote variatie aan landschappen: open water, uitgestrekte graslanden, wuivende rietvelden en beschutte bossen. De locatie en haar afgeronde oevers, de orchideeën en het water uit het landschap gaven inspiratie. Het vertalen van organische vormen vanuit de locatie stond daarom centraal.

Artist statement

Als ruimtelijk ontwerper ben ik geïnteresseerd in de wisselwerking tussen architectuur en het welzijn van de mens. Ik geloof dat architectuur niet alleen functioneel en esthetisch moet zijn, maar ook een bijdrage kan leveren aan het creëren van een betere leefomgeving. Onderwerpen als Healing Environments, omgevingspsychologie, duurzaamheid en connectie met de natuur fascineren mij continu. Door bewust te ontwerpen met aandacht voor de menselijke en zintuiglijke ervaring, streef ik ernaar om ruimtes te creëren die als helend worden ervaren.

Het creëren van een gezonde leefomgeving staat in mijn ontwerpen centraal. Ik zie onze leefruimte als een samenhangend geheel, waarbij binnenhuisarchitectuur, architectuur en landschap een continue wisselwerking aangaan. Via mijn toekomstige ontwerpen hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen aan een gezondere wereld.

Ambities

Na het afronden van de opleiding Spatial Design wil ik verder studeren. In september begin ik aan de Pre-Master Architectuur en Techniek aan de Academie van de Bouwkunst in Amsterdam, zodat ik in 2024 de vierjarige master Architectuur kan volgen. Mijn ambitie is dus om architect te worden en ik wil mezelf gaandeweg blijven ontwikkelen en werkervaring opdoen.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens de studie Spatial Design heb ik een brede oriëntatie gekregen op het gebied van ruimtelijk ontwerp. Ik heb geleerd om conceptueel en kritisch te denken. En ik heb duidelijk inzicht gekregen in mijn eigen capaciteiten en persoonlijke groei. De stageperiode in het derde jaar heeft mij waardevol inzicht gegeven in het vakgebied.