Privacy en ethiek

The Good Life!

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Hoe gaat een familie die niet over emotie praat om met moeilijke gevoelens en mentale problemen? In ‘The Good Life!’ volgen we de depressieve Daniel, de oudste zoon van een typische sitcom-familie die recentelijk zijn zus is kwijtgeraakt door een ongeluk, waar geen van hen over wil praten. Hij zoekt troost bij zijn collega, Eric, waarmee hij fantaseert om weg te rennen naar het buitenland. Kan Daniel toch de gevoelens van zijn familie boven tafel krijgen, of blijft hij alleen in zijn verdriet?

Artist statement

Kunst is een traditie die net als andere tradities wordt overgedragen tussen generaties. De taak van elke generatie nieuwe kunstenaars is om de oude traditie te bekritiseren, om daar vervolgens op verder te bouwen. Dit is waar ik me als maker voornamelijk mee bezighoud. Bovendien geloof ik in de kracht van kunst om nieuwe perspectieven te bieden aan zowel de maker als zijn publiek.

Ambities

Ik zou het allerliefste de Nederlandse fictiefilm en -televisie wereld op zijn kop willen zetten. Daarmee bedoel ik dat ik wil bijdragen aan een vernieuwing van de Nederlandse filmwereld, om programma's en films te maken die net zoveel aanzien hebben als andere filmbubbels buiten het bekende Hollywood, zoals het Verenigd Koninkrijk, de Scandinavische landen of Zuid-Korea.

Geleerd tijdens de studie

Het belangrijkste dat ik heb geleerd tijdens mijn studie is de kracht van samenwerking bij het realiseren van je creatieve visie. Ik heb altijd veel waardering gehad voor autodidacte makers en alleskunners, maar ik heb tegenwoordig ook steeds meer waardering voor mensen die zaken uit handen durven geven. Dat is nou eenmaal beter voor je (mentale) gezondheid.