Ander thema

Te Deum Laudamus

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Te Deum Laudamus is het thema van het concert dat op 16 juni 2023 zal worden uitgevoerd in de Nicolaikerk te Utrecht. Medewerking hiervoor wordt gevraagd van zowel professionele musici en zangers als amauteurmusici die dirigent Maarten Koopman tijdens zijn studie en het werkveld heeft leren kennen. Het concert is opgebouwd uit meerdere elementen die terugkomen in de doelstellingen van de stichting. Zo zijn de professionele musici van het authentieke ensemble tevens de aanvoerders van het romantische orkest. In dit aanvoeren zit een coachingselement: de amateurspelers van het romantische orkest zullen worden gecoacht door de professionele musici. Daarnaast bevat het concertprogramma twee onbekende muziekparels die door de dirigent zijn (her)ontdekt. Dit zijn het Dixit Dominus van Niccolò Jommelli en het Letamini in Domino van Ghiselin Danckerts. Het eerste werk is door Maarten volledig getranscribeerd van oude manuscripten en uitgewerkt om uit te voeren. Dit getranscribeerde werk wil de stichting uiteindelijke gaan uitgeven om het werk beschikbaar te maken voor de Nederlandse muziekwereld, omdat de stichting het belangrijk vindt deze composities niet voor zichzelf te houden. Het tweede stuk is een van de vijf motetten van de Thoolse componist Danckerts. Naast oude werken voor het voetlicht brengen, is de doelstelling van de stichting om (semi-)professionele zangers op te leiden die in staat zijn, naast deelname in het koor, te soleren. Dit komt eveneens terug in het concert, zij het dat het coachingselement voor dit concert minder groot is vanwege de beschikbare tijd. Op het concert wordt gestreefd om zo dicht mogelijk bij de uitvoeringspraktijk van de op te voeren werken te blijven. Zo worden het Dixit Dominus en Aus Liebe uitgevoerd op authentieke instrumenten. De interpretatie van de geprogrammeerde werken zal door de dirigent historisch verantwoord worden gedaan, door contact te leggen met experts. Daarnaast zal van de hand van de dirigent een eigen compositie verschijnen die wordt uitgevoerd en een uitnodiging is voor hedendaagse componisten om werken die passen bij de filosofie van de stichting uit te voeren.

Artist statement

Maarten heeft in zijn jonge jaren zijn grote passie voor muziek en de uitvoering ervan ontwikkeld door veel te luisteren naar klassieke muziek. Met name toen hij op zijn zeventiende piano ging studeren bij Adriaan Hoek is zijn aandacht voor muziek in een stroomversnelling gekomen. Voordat hij piano ging studeren had hij al verschillende jaren dwarsfluit gespeeld, maar dit instrument had zijn hart niet. Tijdens zijn pianolessen ontstond de ambitie om koordirigent te worden. Zodoende besloot hij een jaar later om naast piano zich in dit vak te bekwamen. Na deze stap was zijn interesse in de wonderlijke wereld van de klassieke muziek niet meer te stuiten. Toen hij merkte dat deze muziek een deel van hemzelf was gaan worden, en hij enkele jaren koordirectie studeerde bij Paul Heijboer, besloot hij auditie te doen bij het conservatorium van Utrecht.

Nadat hij was toegelaten voor de vooropleiding en deze een jaar had gevolgd, heeft hij auditie gedaan voor de bacheloropleiding. Hier werd hij aangenomen en volgt hij sinds 2017 met ongebreideld enthousiasme deze opleiding bij Rob Vermeulen. Op 16 juni 2023 hoopt hij zijn eindexamen af te leggen en na de zomer te beginnen met de master Koordirectie.

Maarten vindt het belangrijk om zich breed te ontwikkelen om daardoor een goede en bekwame dirigent te zijn. Zo dirigeert hij al enkele jaren verschillende (project)koren en ensembles en arrangeert hij muziek voor koor en ensemble/orkest. Ook zingt hij, en heeft hij gezongen, bij verschillende koren, waaronder het concertkoor Ars Musica van Patrick van der Linden, Sonante Vocale van Patrick Pranger, Chantez-à-Dieu van Paul Heijboer en verschillende andere kamer/oratoriumkoren op projectbasis, waaronder het Zeeuws Vocaal Ensemble en Canticum Amicorum. Verder zingt Maarten in een zelf opgericht Octet, zingt hij bij de Domcantorij en heeft hij zijn solodebuut gemaakt bij Patrick van der Linden met de basaria uit BWV 131.
Naast de zanglessen op het conservatorium bij José Lieshout volgde hij zanglessen bij Patrick Pranger, Gerben van der Werf en Klaartje van Veldhoven. Sinds 2021 volgt hij een honoursprogramma zang bij Karin van der Poel.

Ook heeft hij masterclasses koordirectie gevolgd bij Martina Batic en Krista Audere en hoopt hij in 2023 een masterclass van Jos van Veldhoven te volgen. Daarnaast deed hij mee aan de projectlessen ensemblezang van Boudewijn Jansen, was hij onderdeel van het Messiah-project van Johanette Zomer, werkte hij mee aan het Utrecht Te Deum in het kader van 900 jaar Utrecht en het Mozart Requiem. Verder studeert hij piano bij Matthijs Solinger en cello bij Junanito Limón Romero.

Ambities

Mijn toekomstplannen voor de toekomst zijn als volgt. Op dit moment ben ik een stichting aan het opzetten die onder meer ten doel heeft deelnemers aan het maatschappelijke leven anders dan in het beroep van musici op een hoog niveau te coachen en te verbinden aan de uitvoeringspraktijk van de stichting. Daarnaast is het doel om onbekende werken opnieuw voor het voetlicht te brengen in combinatie met bekende werken. Ikzelf zal als initiator en artistiek leider verbonden zijn aan de stichting en zal met name de programmering doen, het musicologisch onderzoek naar de op te voeren werken verrichten en de repetities en uitvoeringen leiden die verbonden zijn aan de op te voeren werken. De stichting helpt mij in het inkaderen van mijn muzikale ambities. Op dit moment heb ik drie koren en heb ik gesolliciteerd voor een vierde. Deze koren wil ik de komende vijf jaar aanhouden en langzaam toegroeien naar de rol die ik zal gaan vervullen in de praktijk van de stichting. In de komende vijf jaar wil ik graag mijzelf ontwikkelen door mijn huidige koorpraktijk in het leiden van koren en ensembles/orkesten ten aanzien van grote werken. Met name wat betreft de kennis van instrumenten, verdieping in repetitietechniek en directie-technisch leiding geven aan een grote geheel aan uitvoerenden, waaronder solisten. Ook wil ik de master koordirectie volgend jaar volgen om nog beter te worden in mijn repetitie- en slagtechniek (ambachtelijk vermogen). Daarnaast wil ik ervaring opbouwen in het zoveel als mogelijk opvoeren van verschillende repertoire en daarbinnen een specialisme opbouwen in de stijlperiodes barok tot romantiek. Op de langer termijn wil ik specialisten gaan uitnodigen om voor de stichting een adviserende rol in te nemen (vermogen tot onderzoek en ontwikkeling).

Als baritonsolist in ontwikkeling wil ik parallel aan de hiervoor beschreven doelen steeds meer ervaring op doen door zoveel als mogelijk te soleren in divers repertoire. Als artistiek leider wil ik mijzelf dusdanig ontwikkelen dat ik weet hoe de stem werkt, instrumenten werken en hoe ik om dien te gaan met diverse musici. Door als solist op te treden, ben ik in staat om mijzelf te verplaatsten in de solisten waarmee ik werk en kan ik meer op maat leiding geven omdat ik meer weet wat een solist nodig heeft (communicatie vermogen). Ook ben ik, door mijzelf als zanger steeds meer te ontwikkelen, in staat om de zangers waarmee ik werk gedegen te kunnen coachen om zo meer resultaat te kunnen krijgen. Naast het soleren en dirigeren wil ik mij verdergaand ontwikkelen in het spelen van cello en piano. Met name het instrument cello is voor mij belangrijk gezien het feit dat ik binnen de stichting maar ook in mijn koorpraktijk wil weten hoe ik strijkers kan begeleiden. Het pianospelen is voornamelijk belangrijk om een partituur gedegen te kunnen doorspelen en een visie daarover te vormen en daarnaast om mijn koren minimaal te kunnen begeleiden tijdens de repetities.

Geleerd tijdens de studie

Meer en meer ben ik als dirigent in staat om op te treden als professionele dirigent. In de achterliggende jaren ben ik door de koordirectielessen steeds beter geworden in onder meer: solfège, ritmiek, zangtechniek, gehoor, slagtechniek en repetitietechniek. Deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat ik in de koorpraktijk steeds handiger ben geworden in het artistiek leiden van koren en ensembles. Zo heb ik onder meer samengewerkt met een professioneel barokensemble, samengesteld ensemble en solisten. Deze ervaringen lieten mij zien dat ik ten opzichte van een jaar geleden veel beter ben geworden in het begeleiden van musici en het neerzetten van goede concerten. Door heel verschillende programma’s te maken en veel in te vallen bij koren heb ik daarnaast kennis gemaakt met een breed scala aan repertoire.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

https://maartenkoopmanmusicus.nl/media/