Diversiteit en inclusiviteit

TastRijk

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
TastRijk is een project dat begon vanuit een fascinatie in tegenstelling tot de doelgerichte aanpak die ik vaker hanteer. De ontwikkeling van TastRijk is hierdoor zeker niet lineaire en het duurde even voordat ik er een doel en doelgroep aan kon koppelen. TastRijk wordt erg goed ontvangen onder neurodiverse mensen zowel als mensen die visueel beperkt of blind zijn.

De doelgroep zelf heeft me doen inzien dat toevoegingen en regels juist enorm beperkend werken op de vrije vormen van TastRijk. TastRijk is een open-ended play tool die kan worden ingezet om een onwaarschijnlijke connectie aan te gaan. Deze connectie kan met jezelf of met andere zijn en vanwege de zintuiglijkheid van de ervaring helpt het je terug in het moment te brengen.

De openheid van TastRijk daagt je uit ermee te gaan experimenteren en stimuleert om er zelf spelvormen bij te bedenken. Zo is ieder vrij er zelf een betekenisvolle ervaring van te maken.
Samen een toren bouwen op de tast.
Verhalen verteld met gesloten ogen.
Tijdens een bijeenkomst met mensen op het autisme spectrum.

Artist statement

Een connectie maken met jezelf, met anderen of met een belevenis is iets wat mij enorm fascineert. Dit begon ik tijdens mijn studieloopbaan op de HKU ook in mijn werk te herkennen. Zelf vind ik een connectie aangaan het makkelijkst en het leukst om spelenderwijze te doen of letterlijk door middel van spel.

Dit uit zich vaak in mijn projecten waar bijna altijd al mijn focus punten in terug komen; gamificatie, ervaring- en sociaal-design. Met deze doelen laat ik mensen graag iets beleven wat ze stil laat staan en terug laat komen in het moment.

Hiermee daag ik mensen graag uit weer te gaan spelen en iets nieuws te leren over het desbetreffende onderwerp of over zichzelf. Mijn doel is om iets te maken wat men bijblijft omdat ze het zelf hebben mogen ervaren.

Ambitions

Een leuke werkplaats hebben, binnen een bedrijf of een creative-hub, waar ik met sociale kwesties aan de slag kan gaan. Direct of indirect met mijn doelgroep werken, mensen mogen informeren en uitdagen op een speelse interactieve manier.

Ik hoop met meerdere disciplines samen te kunnen werken om van elkaars expertise gebruik te maken. Zo ook met werkgever(s) op een informelere manier te kunnen gaan zitten om samen te sparren.

Een motiverende werkomgeving en uitdagende opdrachten staan voor mij centraal. Verder hoop ik lekker te kunnen blijven variëren en groeien binnen de vorm en de doelgroep van mijn projecten.

Learned during the studies

Te werk gaan vanuit een fascinatie of op intuïtie, in tegenstelling tot werken met een duidelijk doel zoals ik op mijn vorige opleiding heb geleerd. Door af te kunnen wisselen tussen deze werkmethodes loop ik zelden vast en kan ik het voor mezelf interessant en blijf ik gemotiveerd.

Dit heeft ook geholpen met scherp in beeld brengen waar ik me graag mee bezig hou als ontwerper. Namelijk een connectie maken of aangaan met jezelf, de ander of een belevenis. Dit doe ik graag op een speelse manier en gebruik hierbij gamificatie, ervaring- en sociaal-design.