Illustration
Ander thema

Sytem Rules

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Het project onderzoekt hoe ons dagelijks leven er in de toekomst uit kan zien als we steeds meer afhankelijk worden van slimme apparaten en kunstmatige intelligentie. Door dit te laten zien in een huiselijke omgeving, wordt duidelijk dat we niet meer op dezelfde manier op onze eigen omgeving kunnen vertrouwen als we nu doen. De bedoeling van het project is om mensen aan te moedigen na te denken over hoe technologie ons leven kan veranderen en welke gevolgen dat kan hebben voor ons dagelijks leven en onze gewoonten.

Artist statement

Mijn werk als illustrator is gedreven door de maatschappelijke en digitale vraagstukken die ons vandaag de dag omringen. Van afspreken in het echt met een chatbot, geen huis kunnen kopen zonder ‘rijke vriend’, toenemende polarisatie door de filterbubbels op sociale media of de slopende instagram perfectie. 
Ik haal inspiratie uit alles om me heen: van eigen ervaringen tot nieuwsberichten en boeken die ik lees. Wanneer ik iets interessant vind, ga ik dieper graven, onderzoeken en erover praten om de verschillende perspectieven te begrijpen. Maken doe ik vervolgens vanuit verhalen en gevoelens die gepaard gaan met deze kwesties. Ik heb hier dan ook wel eens kritiek op.

Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens een verlangen heeft om bij te dragen aan de maatschappij, en dat is dan ook wat mij drijft als illustrator. Ik wil mensen aan het denken zetten en ruimte creëren voor een dialoog en discussie. Hierdoor hoop ik de kijkers te inspireren om dieper na te denken over maatschappelijke vraagstukken die ons allemaal aangaan.

Ambities

Ik hoop samen te kunnen werken met andere kunstenaars, wetenschappers of activisten die zich ook bezighouden met maatschappelijke thema's en op deze manier een bredere impact te kunnen maken.

Geleerd tijdens de studie

Naast het leren van praktische vaardigheden, leerde ik ook nadenken over vragen zoals wat ik wil en wie ik ben als maker en kunstenaar. Door deze vragen te stellen en te onderzoeken, heb ik mijn eigen visie als illustrator kunnen ontwikkelen.