Ander thema

Synthesize me

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Synthesize Me is a research-based project about the autonomous synthetic systems that roam between non-physical digital spaces and their hardware. In doing so, the work tries to question the relationship between us, our technologies, and their potentiality to be seen as new forms of life. How do we relate to these technologies and how can we form non-exploitative relationships between ourselves and them? This project aims to initiate a dialogue on these topics.

Artist statement

Technologie is een extensie van de mens. Wij creëren gereedschappen die taken vervullen waar ons lichaam en onze geest ongeschikt voor zijn. Wanneer deze tools alsmaar complexer wordende taken vervullen, en veranderen in autonome systemen, is het een belangrijke morele kwestie hoe wij ons verhouden tot ons gereedschap.

Mijn artistieke praktijk is geworteld in de overtuiging dat technologie een verlengstuk is van de natuurlijke wereld. Met mijn werk verken ik de complexe relatie tussen technologie en haar natuurlijke omgeving en leg ik deze bloot.
Thema’s die een grote rol spelen in mijn werk zijn auteurschap, reproductie en simulatie.

Met de opkomst van een nieuwe digitale realiteit en een nieuw digitaal leven, zoeken wij naar balans tussen deze digitale wereld en onze fysieke omgeving. Als maker bevind ik mij op dit grensvlak, en onderzoek ik dit flexibele en poreuze gebied. Ik maak vertaalslagen tussen beiden en onderzoek een digitale uiting in het fysieke en vice versa. Hierdoor lijken deze twee, verschillende werelden, met elkaar te versmelten.

Ambities

Over 5 jaar ben ik fulltime aan het werken aan mijn eigen autonome praktijk. Mijn werk is te zien in musea en galeries. Ik werk samen met anderen (zowel kunstenaars als technologie) vanuit een interdisciplinair collectief.

Geleerd tijdens de studie

De belangrijkste dingen die ik heb geleerd zijn ten eerste om kritisch te reflecteren op mijn gemaakte werk. Ik heb geleerd om te kijken naar wat het werk communiceert naar een publiek en hier grip op te krijgen. Maar ik denk dat het krijgen van grip op mijn eigen maakproces het belangrijkst is wat ik heb geleerd. Ik weet hoe mijn creatief proces eruit ziet, wat hier de zwakke en sterke punten van zijn en hoe ik deze gebruik in mijn voordeel.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

“Overture van licht”

20 t/m 21- 01- 2022
Kruisbestuiving, Electron Breda


“Ground Loops - exercising conflict”

07- 10- 22
Sonic Acts Biennial, Het HEM Zaandam
10- 11- 22
Tank Tink! Monty theater Antwerpen
24- 02- 23
Tank Tink/ONE, Theater Rotterdam