Diversiteit en inclusiviteit
Ander thema

Super Nova: Het bieden van licht aan beginnend filmmakers, tegen het vallen in een zwart gat.

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Startende professionals in de audiovisuele media-industrie ervaren uitdagingen bij het betreden van het werkveld, wat kan leiden tot gevoelens van verlorenheid en carrière-stagnatie. Het onderwijs sluit soms niet goed aan op de praktijk, en bestaande initiatieven bereiken de doelgroep onvoldoende.

Het zou fantastisch zijn als er meer bewustwording komt over dit probleem in de Nederlandse filmsector en hulpinitiatieven de doelgroep beter bereiken en begrijpen. Zo kunnen beginnende filmmakers effectiever gebruikmaken van de aangereikte tools en als weerbare, succesvolle makers het werkveld betreden. De onderzoeksvraag die gesteld is ten grondslag van het onderzoek was:

“Hoe kunnen we beginnende filmmakers die dreigen vast te lopen in hun carrière, beter verbinden met bestaande hulpbronnen, om hen gemakkelijker het werkveld te laten betreden?”

Uitgebreid onderzoek is gedaan naar oplossingen voor dit probleem. Er is gekeken naar wie de doelgroep is, welke obstakels zij ervaren en waar die vandaan komen. Dit gebeurde via diepte-interviews, literatuurstudies, peilingen en analyses.
In samenspraak met Vers Film en TV, een vereniging die dezelfde missie deelt en jonge filmmakers wil ondersteunen in hun carrière opzet, is er gekeken naar oplossingen om die verbinding en het bereik te verbeteren. Een effectieve wervingsstrategie is ontwikkeld die is bedoeld als kompas en een consistent, mee-evoluerend onderdeel binnen de bedrijfsvoering van de vereniging. De strategie is gebaseerd op het achterliggend onderzoek en biedt de organisatie inzicht, adviezen en strategieën over hoe het beste de werving op te zetten en nieuwe leden te vinden of verder te verbinden aan Vers.

De oplossing creëert op verschillende niveaus waarde: het verbindt de doelgroep met hulpbronnen en het werkveld, biedt kansen voor professionele ontwikkeling van beginnende makers, en verbetert processen binnen verenigingen zoals Vers. Daarnaast speelt het in op waarden als gelijkheid en diversiteit in de sector.
Enkele beelden van de uiteindelijke wervingsstrategie

Artist statement

Ik ben oneindig gefascineerd door mensen en hun beweegredenen. Hoe ze denken, wat ze doen. Het delen van verhalen is hier naar mijn mening onlosmakelijk mee verbonden en vormt een cruciaal onderdeel binnen sociale- en persoonlijke ontwikkeling.
Een middel om zulke verhalen te vertellen op een toegankelijke en omvangrijke manier is door middel van kunst. En dan in het bijzonder; film.

Ik ben een uitpluizer, een kritisch denker, observeerder en verzorger. Ik word graag geprikkeld door vernieuwende denkwijzen of perspectieven en begeef me het liefst in een dynamische setting. Daarnaast geloof ik sterk in het zien en benutten van ieders individuele kwaliteiten en deze op de juiste manier in te zetten. Ook het samen- en overbrengen van verschillende visies is voor mij een cruciaal onderdeel hiervan.

Al deze elementen probeer ik terug te laten komen in mijn werk, omdat het voor mij belangrijk is om zowel te kunnen werken in een vakgebied waar mijn hart ligt, als bij te kunnen dragen aan het versterken van dit speelveld.

Met mijn afstudeerproject heb ik ingespeeld op die versterking van het speelveld, door licht te schijnen op de obstakels, onduidelijkheden en behoeften van beginnend filmmakers die aan de start van hun carrière staan. Hiervoor wilde ik een passende oplossing vinden voor de dreiging van het vallen in een ‘zwart gat’. Iets wat ik zelf ook heb ervaren. Dit is uiteindelijk gedaan door samen te werken met Vers Film en Tv, waarvoor een wervingsstrategie is opgezet, om zo de hulpbehoevende doelgroep dichter bij de hulpbron te brengen.

Ambities

Door mijn persoonlijke ervaring met acteren, affiniteit met cinema en inmiddels een diploma Artiest Drama op zak te hebben, heb ik een pad bewandeld dat altijd met dit werkveld verbonden heeft gestaan. Vanuit deze passie heb ik mij verder weten te ontwikkelen in niet alleen artistieke vaardigheden, maar heb ik diepgang gevonden in het organiseren, managen en coördineren van projecten binnen de kunst.

Mijn ambities staan niet vast en kunnen niet worden omschreven in één specifieke functie of werksoort. Wel weet ik dat ik graag mijn eerdergenoemde kwaliteiten en persoonlijkheid wil laten terugkomen in het werk dat ik doe. Dit kan zijn als Castingdirector, projectcoördinator binnen een filmbedrijf, of een communicatiemanager. Uiteindelijk, na hopelijk veel ervaring op te hebben gedaan, zie ik mijzelf ook opereren als consultant binnen de audiovisuele media-industrie.

Geleerd tijdens de studie

Het is voor mij tijdens mijn studie duidelijk geworden waar mijn krachten en valkuilen liggen en dat ik, tot mijn verbazing, goed pas binnen het managementprofiel. Tijdens mijn stage heb ik ervaring op mogen doen bij Post Castelijn Casting, waar deze elementen samenkwamen en ik mij realiseerde dat ik mij thuis voel in het overzien en samenbrengen van projecten die nauw verbonden zijn met de kunstvorm, waarbij ik eerder een coördinerende dan een uitvoerende rol op me neem. Ik breng graag elementen (en mensen) bij elkaar en denk veel na (wat een zegen en een vloek kan zijn). Ik ben graag de spin in het web en heb door mijn opleiding veel bruikbare tools en kennis verkregen, die mij deze rol met zelfvertrouwen hebben doen innemen.

Tot slot is de belangrijkste les voor mij geweest dat kracht en wijsheid vaak al in je zit. Je hebt alleen de juiste omgeving en mindset nodig om ze op te laten bloeien. Het is nooit te laat. En je bent goed genoeg.