Ander thema

Sub Specie Ludi

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Sub Specie Ludi (Onder het mom van spel) begon met een onderzoek naar de intrinsieke aantrekkingskracht van klassieke bordspellen. Mijn fascinatie voor dit onderwerp is afkomstig van mijn liefde voor schaken. Dit onderzoek ontvouwde zich al snel tot een dieper inzicht in de inherente menselijke behoefte aan spel en speelsheid.
In dit verband identificeerde ik een interessant spectrum tussen twee polen van de spelervaring: Paidia en Ludens. Aan het ene uiteinde hebben we Paidia, dat staat voor spel in zijn meest pure, ongebonden vorm, vaak zichtbaar in de spontane en vrije spelvormen van jonge kinderen en dieren. Aan het andere uiteinde staat Ludens, waarin het spel gekenmerkt wordt door een duidelijk kader van regels en beperkingen. Hier wordt de uitdaging gevonden in het creatief en strategisch navigeren binnen de opgelegde grenzen.
Mijn onderzoek werd gedurende het eerste semester aangevuld met het ontwerp en de vervaardiging van specifieke elementen uit verschillende klassieke spellen. In het tweede semester verschoof de focus van mijn onderzoek naar de dynamiek tussen Paidia en Ludens, en hoe deze twee uiteinden van het speelspectrum zich manifesteren in ons dagelijks leven. Het is deze interessante spanningsboog tussen vrijheid en restrictie binnen het concept van spel die de kern van mijn project vormt.

Artist statement

Als ontwerper ben ik voortdurend geboeid door de vraag waarom objecten de vormen hebben die ze hebben en welke verhalen erachter verscholen zijn. Deze fascinatie vormt het hart van mijn artistieke proces en drijft mij om te ontdekken en te begrijpen aan de hand van mijn werk als product designer.
Mijn creatieve proces ontstaat veelal vanuit een intense fascinatie voor een specifiek onderwerp, dat dient als startpunt en kiem voor het project. Vanuit daar groeit het werk, organisch en geleidelijk, naar een steeds concreter geheel. Deze aanpak, wellicht chaotisch, biedt mij een aangename vrijheid in het ontwerpproces. Deze manier van werken stimuleert me enorm, en zorgt ervoor dat elk project rijk is aan nieuwe ontdekkingen en onverwachte inzichten.
Gedurende mijn studietraject binnen Product Design is mijn werk steeds sterker beïnvloed door de inherente menselijke neiging en aantrekking tot spel. Dit thema heeft zich op diverse wijzen in mijn werk gemanifesteerd, tot het punt waarop het de kern vormt van mijn afstudeerproject.
Voorheen was mijn benadering van projectontwikkeling voornamelijk hands-on: ik ontwierp door te werken met diverse materialen en technieken, in essentie denkend met mijn handen. Deze aanpak is echter tijdens mijn afstudeerperiode volledig getransformeerd. Ik ben overgegaan op een meer theoretische benadering, met als doel om door mijn werk bij te dragen aan de kennis en het bewustzijn van mensen. Mijn hoop is dat mijn werk zowel vermakelijk als verrijkend zal zijn, en dat het mensen zal aanzetten tot nadenken en gesprekken zal stimuleren.

Ambities

Na het afronden van Product Design heb ik de ambitie om mijn ontwikkeling voort te zetten in het creatieve veld en binnen de geesteswetenschappen. Mijn plan is om Studio Frans, mijn onderneming, verder uit te bouwen. Ik ben ervan overtuigd dat mijn werk met Studio Frans me in staat zal stellen om te blijven experimenteren en mijn ondernemersvaardigheden verder te blijven ontwikkelen.
Tegelijkertijd ben ik van plan om verder te studeren in de richting Literary Studies. Deze studie zal me helpen een dieper inzicht te ontwikkelen in de complexiteiten van de menselijke ervaring en mijn vermogen om kritisch en analytisch te denken verder versterken.
Ik zie een belangrijke overlap tussen deze twee paden. De creatieve ontwikkeling die ik voortzet met Studio Frans en het kritisch analytische werk in de Literary Studies versterken elkaar en helpen bij het vormen van een brede, goed geïnformeerde visie. Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging en de mogelijkheid om mijn begrip en praktijk binnen deze twee fascinerende gebieden verder te verdiepen.

Geleerd tijdens de studie

In de opleiding Product Design worden studenten uitgenodigd om hun eigen unieke pad van creatieve ontwikkeling te volgen. De studierichting biedt de flexibiliteit om te groeien in een richting die aansluit bij de werkwijze van de student. Hoewel deze vrijheid enigszins beperkt is in het eerste studiejaar, wordt het progressief groter naarmate de studie vordert.
Voor mij was deze benadering bijzonder gunstig. Het gaf me de kans om praktijkervaring op te doen met een breed scala aan materialen en technieken en ook om mij theoretisch te verdiepen in gebieden die relevant waren voor mijn werk.
Deze vrijheid stelde me in staat om een scala aan vaardigheden op te bouwen op een manier die organisch en authentiek aanvoelde. Ik heb gedurende mijn studie een hoge mate van bekwaamheid bereikt in 3D-vormgeving, 3D-printen, houtbewerking en metaalbewerking. Deze vaardigheden hebben zich niet plotseling ontwikkeld, maar hebben op natuurlijke wijze kunnen rijpen door diverse, unieke projecten die zich in de loop van mijn studie hebben voorgedaan.
Verder in mijn studietraject heb ik de stap genomen om mijn eigen bedrijf in het creatieve veld op te zetten: Studio Frans. Om dit doel te bereiken, heb ik deelgenomen aan de minor Creative Start-Up, die me een solide fundament gaf in de ondernemende aspecten van het vakgebied. Naast de inhoud van de minor, heeft de opleiding Product Design mij voldoende ruimte geboden om aan mijn ondernemersambities te werken. Daarbij stonden de docenten en werkplaatsbegeleiders altijd klaar om mij te begeleiden en met mij mee te denken, waardoor ik in staat was om mijn creatieve en zakelijke doelen op evenwichtige wijze na te streven.