Diversiteit en inclusiviteit

Stitching Impact: Het evalueren van sociale impact

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Stitching Impact is tot stand gekomen vanuit mijn fascinatie voor de verbinding tussen (activistische) mode en sociaal maatschappelijke thema’s. Deze industrie, die zo groot en krachtig is, lijkt de hele consumptiemaatschappij in zijn greep te hebben. Dat impliceert voor mij anderzijds dat diezelfde industrie een aanzienlijke invloed kan uitoefenen op het gebied van bewustwording en verandering. De titel van het afstudeerwerk berust op een 'stiksel of borduursel', wat verwijst naar het opnemen of ‘verweven’ van sociale impact in je organisatie.

Opkomende generaties worden zich steeds bewuster van de rol die de mode-industrie speelt bij maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen van onze tijd. Een groeiend aantal mensen wil weten hoe hun kleding gemaakt wordt en wat voor ethische impact ze maken met hun aankopen. Ze willen niet meer bijdragen aan een modesysteem dat wereldwijd voor vervuiling en ongelijkheid zorgt. Als reactie hierop zie je dat steeds meer merken en mode-organisaties zich uitspreken en een standpunt innemen over sociale of maatschappelijke kwesties.

Hoewel het activisme van modemerken groeit en potentieel een positieve verandering kan brengen, brengt het ook vraagstukken met zich mee met betrekking tot ethiek en het meten van impact. Voor dit project had ik de eer om samen te werken met de stichting State of Fashion. State of Fashion is een internationaal mode platform, dat kritisch reflecteert op de heersende normen en conventies in de huidige modewereld. Ze streven ernaar om samen met mode-ontwerpers, bedrijven, wetenschappers, onderwijs, consumenten en andere stakeholders een nieuw modesysteem te verkennen. Ondanks de vooruitstrevende positie die ze innemen in de industrie, kunnen ze weinig inzicht krijgen in de impact die ze teweegbrengen op inclusiviteit. Hieruit ontstond de volgende ontwerpvraag:
Hoe kan State of Fashion een systematisch inzicht krijgen in de beeldvorming rondom inclusiviteit via hun diverse stakeholders, zodanig dat zij kunnen zien waar zij effectief zijn en waar het beter kan?

In opdracht van de organisatie ontwikkelde ik een strategie waarmee zij inzicht krijgen in de beeldvorming rondom inclusiviteit. Hieruit een product ontstaan in de vorm van een handboek. Het handboek moedigt State of Fashion aan om een iteratieve en stapsgewijze evaluatie uit te voeren volgens creatieve onderzoeksmethodes onder diens partners en bezoekers. Centraal bij het ontwerp staat een actieve betrokkenheid van stakeholders bij het onderzoek, omdat volgens diverse theorieën is gebleken dat dit bevorderlijk is voor het creëren van sociale waarde.
Prototype evaluatiestrategie State of Fashion

Artist statement

Vanuit een sterke overtuiging dat de mode-industrie haar verantwoordelijkheid moet nemen om bij te dragen aan een meer gelijkwaardige samenleving, specialiseer ik mij in de verbinding tussen mode en sociaal maatschappelijke vraagstukken. Omdat dit ook in de toekomst steeds belangrijker wordt, zoek ik vanuit zowel commercieel als ethisch oogpunt naar een antwoord op de vraag hoe we het modewerkveld inclusiever kunnen maken, en hoe we modemerken kunnen aanmoedigen om zich uit te spreken over dit soort thema’s. Door representatie te bevorderen, huidige schoonheidsidealen ter discussie te stellen en zo een positiever zelfbeeld te creëren, hoop ik dat het werkveld in de toekomst een inspiratiebron kan zijn voor een breed en divers publiek.

Ambities

Ik ambieer een carrière bij een modemerk of bedrijf dat haar bereik niet alleen inzet voor winst, maar ook voor een hoger sociaal of maatschappelijk doel. Ondanks mijn liefde voor kleding, voelt de huidige modewereld in tijden van fast-fashion vaak leeg en nietszeggend. Over vijf jaar wil ik met mijn opgedane K&E-skills (als manager of als ondernemer) een creatieve bijdrage hebben geleverd aan het bewuster en inclusiever maken van de modewereld, waar dan ook binnen de productieketen.

Geleerd tijdens de studie

Het belangrijkste dat ik heb geleerd tijdens de studie Kunst & Economie, is hoe belangrijk het is om de juiste mensen te betrekken bij wat je aan het doen bent. Of je nou als manager, ondernemer of verbinder gaat werken, je wordt gedurende de opleiding gedwongen om naar buiten te treden en netwerk op te bouwen. Hoewel je daar niet altijd even veel zin in hebt, wordt je wel echt klaargestoomd voor een carrière binnen het werkveld. Daarnaast biedt de studie veel ruimte voor een eigen invulling en diversiteit aan projecten, waardoor je altijd wel bezig kon zijn met een eigen interessegebied.