Artistieke prestatie
Ander maatschappelijk thema

Sterker door Samenwerking

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Kunstenaars zijn hard getroffen door de coronacrisis en daarom heeft gemeente Alkmaar De Makersimpuls opgezet, een beleidsinstrument waarmee makers hun beroepspraktijk kunnen verstevigen. Om de impact van de Makersimpuls inzichtelijk te maken, is er onderzocht hoe er arbeidsextensief gemonitord kan worden. Door een gestapelde monitoring aan de hand van vragenlijsten, persoonlijke gesprekken en zichtbaarheidsinterventies kan de gemeente de impact van dit instrument meten en inzichtelijk maken.

Artist statement

Wat mij drijft is het opzetten en bevorderen van samenwerkingen in de culturele sector. Ook maak ik mij hard ik voor een eerlijke betaling naar geleverd werk voor kunstenaars en creatieven. Door mensen eerlijk te betalen en meer samen op te laten trekken, wil ik mensen in hun kracht zetten. Dit alles om de culturele sector en haar mensen weerbaarder en meer zelfredzaam te maken.

Ambities

Mijn droom is om de kloof tussen het cultuurbeleid en de culturele industrie te verkleinen. Dit kan door in nauw contact te staan met culturele partijen en beleid te ontwikkelen waarin waarde anders wordt toegekend. Niet alleen denken vanuit economische waarde, maar juist culturele en maatschappelijke waarde boven geld stellen. Daarmee kunstenaars in staat stellen meer gewaardeerd te worden. Ook zou het fantastisch zijn als we een soortgelijk systeem als de WWIK zouden kunnen introduceren om (jonge) makers de kans te geven een duurzame en renderende beroepspraktijk op te bouwen, zeker de net afgestudeerden van kunstacademies en conservatoria.

Geleerd tijdens de studie

In mijn jaren in de muziekindustrie heb ik mij altijd verwonderd over de passie en motivatie van muzikanten. Ondanks dat het financiële plaatje vaak niet bijster rooskleurig is, blijven velen toch met volle overgave werken aan hun creatieve uitingen. Tijdens de corona crisis werd de benaderde inkomenspositie van kunstenaars zichtbaar, ook werd het mij persoonlijk duidelijk dat (cultuur)beleid hier een rol in speelt. Uiteindelijk gaat het er mij om dat alle kunstenaars een redelijke kans krijgen om te kunnen leven van hun kunsten.

Ik heb mij als professional in de muziekindustrie bewust breed ontwikkeld. Zo ben ik bekend met heersende perspectieven door mijn ervaringen als stage-, tour- en artiestenmanager, maar ook als programmeur en producent veel perspectieven van de muziekindustrie. Op basis daarvan kan ik effectiever samenwerken, meedenken en sneller schakelen tussen partijen. Ten grondslag aan dit alles ligt de les die ik al vrij snel leerde op de HKU, namelijk dat ik open moet staan voor alle perspectieven en niet wil oordelen over mensen.