Gezondheid en welzijn

Stadsrecept. Een ruimtelijke toepassing voor voedseleducatie in de stad.

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Onze voedselomgevingen zijn vaak ongezond, daardoor maken wij te vaak ongezonde keuzes. Een ongezond voedselpatroon kan verschillende ziektes veroorzaken en ook veel (jonge) kinderen hebben steeds vaker te maken met bijvoorbeeld overgewicht. Kinderen hebben recht op gezond voedsel, daarom is het belangrijk om van jongs af aan kennis hierover te vergaren. Met mijn ontwerp wil ik ruimte creëren voor voedseleducatie, in de stedelijke context voor kinderen.
Modulair systeem voor voedseleducatie voor kinderen
Schaalbaar ruimtelijke toolkit, je eigen ontwerp voor de beschikbare vierkante meters

Artist statement

ik, als ruimtelijke tolk, creëer plekken rond de eettafel waar je welkom bent, waar je mag samenkomen en nieuwe herinneringen kan maken.

Ambities

Door mijzelf uit te dagen om telkens nieuwe dingen te leren en uitdagingen aan te gaan verrijk ik mezelf als ontwerper. Zo is de volgende stap om de beroeps ervaring periode te starten en mijn architecten titel te behalen!

Geleerd tijdens de studie

Keuzes maken en je grenzen kennen! Als ontwerper heb ik de neiging om enorm veel onderzoek te doen en het geheel steeds groter te maken. Door keuzes te maken krijg ik grip op het proces en kan ik eerder belangrijke stappen zetten.

Stadsrecept. Een ruimtelijke toepassing voor voedseleducatie in de stad.

Een inkijk in mijn onderzoek naar voedseleducatie voor kinderen. Hoe heeft voedsel onze steden gevormd? Hoe ziet onze voedselomgeving eruit? Wat is het belang van voedseleducatie? Dit zijn onderwerpen van mijn paper. Mijn onderzoeksvraag vraag die ik in mijn paper wil beantwoorden luidt: Hoe kan voedseleducatie bijdragen aan een gezonde voedselomgeving voor de nieuwe generatie stadskinderen ?