Ander thema

Spelend leren presenteren

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Met dit onderzoek wordt onderzocht hoe presentatievaardigheden kunnen worden
ontwikkeld bij basisschoolkinderen in groep 5/6 door het gebruik van dramatische
werkvormen en ludodidactische principes. De aanleiding voor dit onderzoek is het belang
van presenteren als een belangrijke 21e eeuwse vaardigheid, gecombineerd met het gebrek
aan goed lesmateriaal voor leerkrachten en de sociale angsten die kinderen kunnen
ondervinden tijdens het spreken voor een groep. Het doel is om leraren handvatten te geven
voor het aanleren van presentatievaardigheden en presentaties plezieriger en
laagdrempeliger te maken voor leerlingen, en op den duur communicatief sterkere
leerlingen af te leveren.
Om effectieve presentatievaardigheden te ontwikkelen, zijn diverse elementen van belang,
waaronder houding, stemgebruik en mindset. Op dit moment wordt er op de meeste
Nederlandse basisscholen op een of andere manier gewerkt aan presenteren, maar er is
behoefte aan meer gestructureerde richtlijnen, lesmateriaal en doelstellingen in het
curriculum.
Dramatische werkvormen, zoals improvisatie en rollenspel, zijn effectieve methoden voor
het trainen van presentatievaardigheden. Deze werkvormen bieden een speelse manier om
leerlingen kennis te laten maken met diverse aspecten van presenteren. Vanuit de
ludodidactiek is mimicry (simulatie) via roleplaying games ook erg geschikt als spelvorm voor
het trainen van deze vaardigheden. Door het aannemen van verschillende rollen worden
leerlingen uitgedaagd om buiten hun comfortzone te treden en presenteren op een speelse
wijze te oefenen.
Het onderzoek resulteert in een praktisch product: een lessenreeks die door
groepsleerkrachten gebruikt kan worden om presentatievaardigheden bij leerlingen in groep
5/6 te ontwikkelen. De rol van ‘modeling’ en actieve deelname is belangrijk in het aanleren
van deze vaardigheden. Uit tests blijkt dat leerlingen enthousiast zijn en plezier beleven aan
de lessen, wat wijst op een positieve impact van het kunsteducatieve ontwerp op hun
gedrag en betrokkenheid.
De bevindingen benadrukken de waarde van het op een positieve manier aanleren van
presentatievaardigheden op basisscholen, specifiek gericht op kinderen in groep 5/6. Door
gebruik te maken van de lessenserie kunnen leerlingen niet alleen hun
presentatievaardigheden verbeteren, maar ook hun plezier in presenteren vergroten.

Artist statement

Ik vind het belangrijk dat we veel spelen. Door te spelen leer je van alles. In mijn werk als theatermaker en docent wordt er uiteraard veel gespeeld en middels mijn afstudeeronderzoek heb ik werk gemaakt wat kinderen spelend leert presenteren.

Ambities

Ik hoop zelf ook meer te spelen in mijn werkende leven en dat doe ik door met open vizier naar de toekomst te kijken. Dat brengt me vaak op bijzondere plekken en leuke klussen.

Geleerd tijdens de studie

Dat de groep waarmee je leert heel belangrijk is voor het succes. Dat je meer kunt dan je denkt en altijd iets te brengen hebt.

spelend leren presenterem

Met dit onderzoek wordt onderzocht hoe presentatievaardigheden kunnen worden ontwikkeld bij basisschoolkinderen in groep 5/6 door het gebruik van dramatische werkvormen en ludodidactische principes. De aanleiding voor dit onderzoek is het belang van presenteren als een belangrijke 21e eeuwse vaardigheid, gecombineerd met het gebrek aan goed lesmateriaal voor leerkrachten en de sociale angsten die kinderen kunnen ondervinden tijdens het spreken voor een groep. Het doel is om leraren handvatten te geven voor het aanleren van presentatievaardigheden en presentaties plezieriger en laagdrempeliger te maken voor leerlingen, en op den duur communicatief sterkere leerlingen af te leveren.
Om effectieve presentatievaardigheden te ontwikkelen, zijn diverse elementen van belang, waaronder houding, stemgebruik en mindset. Op dit moment wordt er op de meeste Nederlandse basisscholen op een of andere manier gewerkt aan presenteren, maar er is behoefte aan meer gestructureerde richtlijnen, lesmateriaal en doelstellingen in het curriculum.
Dramatische werkvormen, zoals improvisatie en rollenspel, zijn effectieve methoden voor het trainen van presentatievaardigheden. Deze werkvormen bieden een speelse manier om leerlingen kennis te laten maken met diverse aspecten van presenteren. Vanuit de ludodidactiek is mimicry (simulatie) via roleplaying games ook erg geschikt als spelvorm voor het trainen van deze vaardigheden. Door het aannemen van verschillende rollen worden leerlingen uitgedaagd om buiten hun comfortzone te treden en presenteren op een speelse wijze te oefenen.
Het onderzoek resulteert in een praktisch product: een lessenreeks die door groepsleerkrachten gebruikt kan worden om presentatievaardigheden bij leerlingen in groep 5/6 te ontwikkelen. De rol van ‘modeling’ en actieve deelname is belangrijk in het aanleren van deze vaardigheden. Uit tests blijkt dat leerlingen enthousiast zijn en plezier beleven aan de lessen, wat wijst op een positieve impact van het kunsteducatieve ontwerp op hun gedrag en betrokkenheid.
De bevindingen benadrukken de waarde van het op een positieve manier aanleren van presentatievaardigheden op basisscholen, specifiek gericht op kinderen in groep 5/6. Door gebruik te maken van de lessenserie kunnen leerlingen niet alleen hun presentatievaardigheden verbeteren, maar ook hun plezier in presenteren vergroten.