Diversiteit en inclusiviteit

Social ticketing

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Het zal je vast niet ontgaan zijn dat concerten en festivals de afgelopen jaren een stuk duurder zijn geworden. Dit komt door ontwikkelingen in ticketing zoals dynamic pricing en hogere kosten voor tourende artiesten vanwege inflatie. Het lijkt er op dat concerten bezoeken steeds meer een luxe wordt. We leven in een tijd van inflatie waarin alles duurder wordt, maar men niet persé meer te besteden heeft

Daarom heb ik mij de afgelopen periode in samenwerking met de Melkweg beziggehouden met de mogelijkheid om een social ticketing systeem op te zetten. Onder social ticketing wordt verstaan; tickets tegen gereduceerde tarieven beschikbaar stellen voor mensen met een laag inkomen. Deze wens komt uit de motivatie om als poppodium laagdrempelig blijven voor mensen die het niet zo breed hebben. De Melkweg wil het liefst alle doelgroepen verwelkomen en niemand buiten hoeven sluiten ongeacht hun sociaal economische achtergrond. Vanuit die motivatie ben ik gaan kijken naar nieuwe ideeën die hierbij kunnen helpen.

Artist statement

Ik ben Sandra Fijan, student Kunst en Economie gespecialiseerd in het werkveld muziek. Ik heb al sinds jongs af aan een grote passie voor live muziek wat mij heeft gemotiveerd om mij te verdiepen in de ontwikkelingen en trends in de industrie. De meeste voldoening haal ik uit betrokken zijn bij maatschappelijke kwesties in de muziekindustrie. Ik ben een creatieve denker en ik heb veel plezier in organisatorische zaken. Tijdens mijn stage heb ik ervaring opgedaan in artiestenmanagement. Daarnaast heb ik ervaring in productie en marketing.
Wat mijn werk onderscheidt, is mijn vermogen om iets dat me aan het hart ligt diepgaand te onderzoeken en het op een creatieve manier naar buiten weet te brengen.

Ambities

In de toekomst hoop ik een leuke baan te vinden in de muziekindustrie.
Wat mijn rol daarin gaat zijn is nog niet zeker, maar ik sta ervoor met een open blik. Ik kijk ernaar uit om meerdere rollen te vervullen om alle kanten van de muziekindustrie nog beter te begrijpen. Als het gaat om de nabije toekomst lijkt het mij leuk om iets in de productie te doen of om een toffe opkomende artiest te managen.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens mijn studie heb ik heel veel creatief onderzoek gedaan en daarvan heb ik geleerd hoe essentieel dat is in de zakelijke kant van de creatieve sector. Ik heb geleerd hoe je van een idee toewerkt naar iets wat je kunt implementeren en alle aspecten die daarbij komen kijken.
HKU heeft mij de de afgelopen jaren veel ruimte gegeven om mijn eigen stijl te ontwikkelen en dit toe te passen in mijn werk.
In mijn tijd op de opleiding heb ik ook een meer open blik gekregen naar kunst en alle absurde vormen ervan. Ik heb geleerd mij in te leven in kunstenaars, wat bevorderlijk is voor een fijne samenwerking. Naast de creativiteit waardeer ik de economische kennis die ik heb opgedaan dankzij vakken als financieel management.