Diversiteit en inclusiviteit
Zorg en welzijn

So—sjaal

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
So–sjaal zal een designlabel worden dat verschillende maatschappelijke thema’s
belicht, zoals polarisatie, inclusiviteit en klimaatverandering. Dit middels een
draagbaar product dat een symbool vormt voor verbondenheid en solidariteit.

De naam So–sjaal is afgeleid van het woord sociaal, wat het centrale thema van het
merk belichaamt. Het product, in de vorm van een sjaal, is bedoeld om mensen bij
elkaar te brengen en hen te stimuleren om samen te werken aan een betere wereld.

Met So–sjaal wil ik de sociale thema's zichtbaar maken op straat onder de inwoners
van ons land. Net zoals we als supporters samenwerken voor één doel bij voetbal en
trots onze sjaal dragen, wil ik deze gedachte ook in de maatschappij brengen.

De eerste collectie van So—sjaal heeft als voornaamste doel millennials in de stad Utrecht aan te moedigen om de sjaal te dragen als een symbool van verbondenheid en solidariteit met de LHBTQIA+ gemeenschap, met specifieke aandacht voor de jongeren binnen deze gemeenschap. Een recent uitgevoerde veiligheidsmonitor op scholen heeft namelijk verontrustende resultaten laten zien met betrekking tot de veiligheidsgevoelens van LHBTQIA+-leerlingen, waarbij deze gevoelens de afgelopen jaren zijn verslechterd. Als merk streeft So—sjaal naar een inclusieve en diverse samenleving, waarin elke individuele mening wordt gerespecteerd en mensen elkaar ondersteunen en samenwerken om uitdagingen aan te gaan. Het is van cruciaal belang dat de oudere generatie hierin een inspirerend voorbeeld vormt, door te laten zien dat er een prachtige toekomst in het verschiet ligt voor jongeren en dat zij zich veilig kunnen voelen. Door het dragen van de sjaal worden millennials in de stad Utrecht aangemoedigd om actief bij te dragen aan een positieve verandering in de samenleving, waarin diversiteit en acceptatie worden omarmd.
Mijn rapport

Artist statement

Mijn specialiteit is het genereren van creatieve ideeën en deze vervolgens enthousiast uitwerken. Ik voel een diepe motivatie om iets waardevols te betekenen voor anderen en ik ben gefascineerd door verbinding tussen mensen. Het bevorderen van die verbinding is een doel waar ik graag aan wil bijdragen. Het is voor mij van groot belang om ideeën aan te pakken die mijn passie aanwakkeren en mij tegelijkertijd uitdagen met diverse obstakels.

Ambities

Mijn eerste ambitie is om mijn werk met So—sjaal verder te ontwikkelen en uit te breiden. Daarnaast hoop ik de kans te krijgen om deel te nemen aan tal van andere mooie, inspirerende en creatieve projecten. Ik wil graag samenwerken met getalenteerde mensen uit verschillende disciplines, zoals kunstenaars, ontwerpers, filmmakers en schrijvers. Door samen te werken en van elkaar te leren, kunnen we prachtige en betekenisvolle kunstwerken tot stand brengen die een blijvende indruk achterlaten op het publiek. Op persoonlijk vlak wil ik ook blijven groeien en mezelf uitdagen. Ik wil mijn passie voor muziek en poëzie verder ontwikkelen en meer van mijn eigen werk delen met anderen, met als grootste ambitie een eigen gedichtenbundel.Geleerd tijdens de studie

Tijdens mijn studie heb ik geleerd dat geduld hebben met jezelf een essentiële eigenschap is. Het is belangrijk om te begrijpen dat groei en ontwikkeling tijd kosten, en dat het proces soms traag kan verlopen. Door geduldig te zijn, kon ik mijn vaardigheden en kennis geleidelijk opbouwen, waardoor ik steeds beter werd in mijn vakgebied.

Een andere waardevolle les die ik heb geleerd, is het vertrouwen op mijn eigen ideeën en het durven delen ervan met anderen. Aanvankelijk voelde ik soms terughoudendheid om mijn gedachten en inzichten te delen, uit angst voor kritiek of afwijzing. Maar tijdens mijn studie ontdekte ik dat het delen van mijn ideeën juist kan leiden tot waardevolle discussies en nieuwe perspectieven. Door open te staan voor feedback en de moed te hebben om mijn stem te laten horen, kon ik groeien als individu en als professional.

Bovendien heeft mijn studie me in staat gesteld om me te laten inspireren door mensen en dingen om me heen. Tijdens interessante colleges en interacties met medestudenten heb ik verschillende perspectieven en ideeën ontdekt die mijn denken hebben verrijkt. Ik leerde waardevolle lessen van mijn docenten, maar ook van mijn medestudenten, die allemaal unieke achtergronden en ervaringen hadden. Door deze inspirerende omgeving kon ik mijn creativiteit ontwikkelen en nieuwe benaderingen verkennen binnen mijn interessegebieden, zoals film, media en mode.

Al met al heeft mijn studie me niet alleen voorzien van kennis en vaardigheden, maar ook van een bredere kijk op de wereld en mezelf. Het heeft me geleerd geduldig te zijn, vertrouwen te hebben in mijn ideeën, mezelf uit te dagen om te groeien en inspiratie te vinden in mijn omgeving. Ik koester de ervaringen en inzichten die ik tijdens mijn studie heb opgedaan, omdat ik weet dat ze altijd van waarde zullen blijven, zowel in mijn persoonlijke als professionele leven.