Duurzaamheid en klimaat

Slapende Meters

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Utrecht en andere steden willen van de auto af in de binnenstad. Bij het verdwijnen van de auto, blijven we nog wel zitten met de infrastructuur van de auto, zoals een bovengrondse parkeergarage van meer dan 6000 vierkante meter. Voor dit onderzoek en ontwerp focus ik mij op deze garage en verander de functie van parkeren naar wonen. Het uiteindelijk ontwerp is niet alleen op dit dak te implementeren, maar op meer plekken in Utrecht en Nederland die geschikt zijn.
Opbouw hofje en hofwoning.
Woonkansen binnen onbenutte (slapende) vierkante meters.

Artist statement

Voor de wereld, maar vooral voor onszelf, is het belangrijk dat we goed omgaan met de grondstoffen die we nog hebben. In Nederland staan er tegelijkertijd veel gebouwen leeg, terwijl ze vaak nog verkeren in goede staat. Is de sloopkogel dan wel de juiste weg? Als ontwerper zie ik juist hier kansen om oplossingen te vinden voor urgente maatschappelijke kwesties.

Ambities

De komende jaren werk ik mee aan opgaven waarbij er gebruik wordt gemaakt van bestaande gebouwen en structuren. Hergebruik is de norm.

Geleerd tijdens de studie

Wees niet te streng voor jezelf. Als ontwerper heb ik de neiging om de hele wereld te willen verbeteren terwijl het om thematieken gaat die soms zo groot zijn als de wereld zelf. Begin klein en maak het behapbaar. Zo kan een kleine verbetering de start zijn van iets groters.

Slapende Meters

Ruimtelijk onderzoek naar het benutten van onbenutte (slapende) vierkante meters ten behoeve van de woningnood.