Ander thema

Sharing Silence

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Silence is more than the absence of sound. It is something precious; it gives you space to return to yourself. This space promotes connection you unconsciously share with others every day. You experience neither verbal nor non-verbal communication; the only medium through which you connect is silence.
"Share the silence because it's the purest way of connection with oneself and the other."

Tijdens mijn project ga ik het hebben over de positieve impact van stilte en hoe waardevol stilte is om met elkaar te delen. In stilte heeft je brein vrij spel en heb je tijd om na te denken over je leven en overtuigingen. Door stilte ontstaat er ruimte tussen jou en de buitenwereld. Deze ruimte brengt mensen weer bij elkaar; dit doen we al onbewust, door onze overtuigingen waar we in stilte over nadenken mee te nemen en te delen in ons dagelijks leven.

Stilte is essentieel tijdens mijn project. Dit project is een zoektocht naar de rijkdom van stilte in de context van mode en design. Het nodigt uit tot een moment van introspectie te midden van de alledaagse chaos, een moment waarin het onhoorbare een krachtige stem krijgt en de ruimte inneemt die het verdient. Mijn benadering gaat verder dan het weghalen van geluid; het is een reis naar het antwoord op de vraag hoe we stilte met elkaar delen. Via dit project wil ik niet alleen kleding ontwerpen, maar een verhalende ervaring creëren waarin de stilte spreekt en de kijker uitnodigt om de diepte van de stilte te verkennen en te delen.

Samenvattend: Mijn afstudeerproject, waarbij ik me richt op het onderwerp 'sharing silence', is een zoektocht naar het verwijderen van zowel verbale als non-verbale communicatie, waardoor alleen stilte overblijft als middel van communicatie. De stilte in de ontwerpen fungeert als een uitnodiging voor het publiek om actief deel te nemen aan het verhaal. Hierdoor ontstaat er een interactief element waarbij de toeschouwers niet alleen de kleding observeren, maar ook betrokken raken bij het ontrafelen van de verborgen boodschappen.

Dit concept heeft een sterke resonantie voor mij als ontwerper, omdat het aansluit bij mijn benadering van het vertellen van verhalen via kleding, waarbij altijd een diepere betekenis schuilgaat achter wat je ziet. Het proces van het verwijderen van verbale en non-verbale communicatie in mijn ontwerpen bracht een fascinerende ontdekking met zich mee. Het wegnemen van deze traditionele communicatiemiddelen dwong me om te focussen op andere elementen binnen mijn project en veel aspecten te onderzoeken. Het bracht een verschuiving teweeg waarbij de kledingstukken op zichzelf moesten spreken, zonder de ondersteuning van geluid, woorden, of visuele gezichtsuitdrukkingen. De ontwerpen die voortkwamen uit dit concept weerspiegelen een zekere eenvoud. De stilte in de ontwerpen spreekt op een introspectieve manier, waardoor ruimte ontstaat voor individuele interpretatie.

Kortom, het project heeft niet alleen geresulteerd in esthetisch boeiende ontwerpen, maar heeft ook mijn creatieve proces verrijkt door de nadruk te leggen op de kracht van stilte binnen ontwerp. Er zal tijdens de show geen geluid zijn, en de modellen zullen lopen op geluidsabsorberend materiaal. De nieuwsgierigheid van het publiek over het verhaal van de collectie zal een bevestiging zijn dat de kracht van stilte in mijn ontwerpen de mogelijkheid biedt om een dialoog op gang te brengen.
Upload is only available for private pages

Artist statement

Als ontwerper vertel ik verhalen door middel van mode. Het vertellen van verhalen als ontwerper is voor mij een manier om mijn creativiteit, passie en visie te uiten, terwijl ik tegelijkertijd positieve impact maak op de drager. Het stelt mij in staat om een diepgaande verbinding tot stand te brengen en blijvende indruk achter te laten op de samenleving als geheel.

Ambities

Mijn passie als ontwerper zal altijd zijn dat mijn collecties een onderwerp zullen hebben waarover nagedacht is. Ik hecht waarde aan het leven en de mens, en dit is voor mij van belang binnen de modebranche. Over 5 jaar zal ik mijn label Özne hebben opgericht en zal ik de verbinding met mijn collecties met de wereld aangaan.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens mijn studie heb ik mijn vermogen tot breed denken ontwikkeld.