Diversiteit en inclusiviteit

Sharing a Village

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
“Sharing a Village” is een afstudeerproject gericht op het ontwikkelen van een wooncommunity waar bewoners van verschillende levensfasen elkaar kunnen helpen en verbinden. Het project omvat onderzoek naar de behoeften van potentiële bewoners, het ontwerpen van gezamenlijke ruimtes en het spel “Community Crafters”, dat gemaakt is om met verschillende levensfasen in gesprek te gaan over hun wooncommunity.

Het doel is om een inclusieve en ondersteunende gemeenschap te creëren, die als inspiratie kan dienen voor vergelijkbare initiatieven in de toekomst.
Het conceptboek van Sharing a Village laat zien hoe de organisatie te werk zal gaan. Ook laat het goed de waarden van de organisatie zien.
"Community Crafters" - Bouw samen aan jullie wooncommunity. Een spel waarbij je samen een community opbouwt van verschillende ruimtes.

Artist statement

Als ontwerper ben ik gefascineerd door de kracht van mensgericht ontwerpen en de impact ervan op onze samenleving. Mijn werk draait om mensen: mensen helpen, mensen verbinden en mensen sterker maken door middel van design. Mijn passie voor social design drijft me om de maatschappelijke vraagstukken van onze tijd aan te pakken en te vertalen naar creatieve oplossingen.

Een centraal thema in mijn werk is de woningnood. Ik geloof in de kracht van gemeenschappen en de rol die zij kunnen spelen bij het creëren van nieuwe manieren van wonen. Mijn project richt zich op het ontwerpen van innovatieve woonoplossingen, zoals wooncommunities, als antwoord op deze kwestie.

Mijn aanpak gaat verder dan alleen het leveren van ontwerpen; het gaat om het betrekken van mensen bij het ontwerpproces. Ik geloof in co-creatie en samenwerking als essentiële instrumenten om tot sociale oplossingen te komen. Daarom heb ik een tool ontwikkeld: een ontwerppuzzel. Deze puzzel dient als een starter voor gesprekken en ideeën, waardoor de gemeenschap actief betrokken wordt bij het vormgeven van hun ideale woonomgeving.

Mijn werk is meer dan alleen de vormgeving; het is een middel tot sociale verandering. Door middel van design wil ik bijdragen aan een rechtvaardigere, inclusievere samenleving waarin iedereen de kans krijgt om een thuis te vinden.

Ambities

Ik heb de ambitie om een verschil te maken in de wereld door middel van mijn ontwerpen, waarbij ik streef naar sociale verandering en het creëren van een positieve impact op mensen en gemeenschappen.

Geleerd tijdens de studie

Ik kwam op de HKU om verder te gaan met interieurdesign, maar tijdens deze 4 jaar ben ik mezelf heel veel tegengekomen. Zo ben ik erachter gekomen dat ik geen voldoening kreeg van alleen interieurdesign. En die voldoening kreeg ik wel van social design. Ik heb geleerd om goed naar anderen te luisteren en uit te vogelen wat echt nodig is in het ontwerp.