Onderzoek
Kunstmanagement
Videokunst
Reclame
Artwork
Businessmodellen
Creatief proces
Kunst en Economie
Ondernemerschap
Experience design
Cultuurmanagement
Visual Art and Design Management
Branding
Marketing
Merkidentiteit en imago
Interactieve kunst
Artistieke prestatie

SHARE DIGITAL ART

Fleur van Rooijen
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

Share digital art staat voor het delen van digitale kunst en een aandeel hebben in digitale kunst. Deze twee begrippen vertegenwoordigen het beschermen en delen van digitale kunst. Aan de hand van deze 'denkwijze' is er een innovatief business model bedacht voor een digitaal kunstenaar, expliciet voor Danny de Vlugt. Hopelijk kan het ook andere digitale kunstenaars helpen met een toekomst, waarbij er zelfstandig inkomen gegenereerd kan worden door de digitaal kunstenaar zelf. Het business model is een dynamisch systeem waarin verschillende activiteiten elkaar versterken.

#SHARE DIGITAL ART


“Being good in business is the most fascinating kind of art. Making money is art and working is art and good business is the best art.”- Andy Warhol (2015)

Laten we samen (together) digitale kunst gaan maken (create), ook wel de Create Together Livestream genoemd. Dit is een van de twee ontwerpoplossingen die bij zal dragen aan het realiseren van een rendabel business model. Het digitaal kunstwerk wordt via een livestream op youtube gemaakt en wordt door de meningen en opvattingen van de kijkers gevormd. Daarbij is Danny de Vlugt de eindverantwoordelijke. Het deelbaar maken van digitale kunst staat hierbij centraal, het stelt mensen in staat om nu ook een deel te zijn van digitale kunst en een aandeel te hebben in digitale kunst. Bekijk de livestream hier.

Het kunnen aantonen van het eigendom van een digitaal werk, is een complex probleem in de digitale kunstwereld. Dit is een van de problemen dat resulteert in het feit dat mensen de waarde niet inzien van een digitaal kunstwerk. Aan de hand van crypto art, kan dit probleem worden opgelost. Crypto art wordt namelijk beveiligd op een decentraal netwerk, de Blockchain (Ethereum). Waarbij de koper een eigendomsbewijs ontvangt, een NFT van het digitale kunstwerk. Een NFT, afkorting voor ‘non-fungible token’, is een uniek certificaat dat een digitaal kunstwerk vertegenwoordigt. Zo’n NFT ontvang je als het digitale kunstwerk is geregistreerd op de Blockchain, meestal is dat Ethereum. Op die manier kan digitale kunst als één uniek object verkocht worden op een crypto art platform, waarbij je kan aantonen dat jij dat unieke digitale kunstwerk in bezit hebt. Wil jij de digitale kunst van Danny kopen? Dat kan hier aan de hand van crypto art.

Het complete proces om kunst te beschermen aan de hand van Blockchain waar een NFT-token (Non finguble token) aan is gekoppeld, ook wel een betalingsbewijs (officiële handtekening), heet minen. In deze visualisatie is te zien hoe Danny van zijn digitale kunstwerk, crypto art kan maken door het beschermen van zijn kunst op de Blockchain met een NFT.

Uit het onderzoek aan de hand van de Design Thinking methode en Iteratief proces werd duidelijk; dat veel makers niet voldoende kennis en inzicht hebben om met digitale kunst (zelfstandig) inkomen te genereren. Heel logisch, want een kunstenaar is geen econoom. Die verbinding heb ik gemaakt als KE-professional. Na dit afstudeerproject zal ik meer inzicht gaan geven aan digitale kunstenaars (in opleiding). Laten zien en ervaren, wat ik zie als kansen en mogelijkheden. Van daaruit gaan er nog veel meer kansen en mogelijkheden ontstaan. Interesse? Stuur mij een berichtje.