Ander thema

Schaduwkamers

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Sinds de Verlichting richt het westerse mensbeeld zich op rationaliteit. Echter, een groot deel van onze psyche is onderbewust. Het onderbewuste is een bron van informatie, waar de ongekende delen van het zelf huizen, van onderdrukte emoties, tot driften en angsten.

Met "Schaduwkamers" wil ik ruimte geven aan dit deel van het zelf door de toeschouwer te omringen met mijn poging tot verbeelding in een reeks van 10 schilderijen, ondanks de chaos en ongrijpbaarheid ervan. Geïnspireerd door de theorieën van Carl G. Jung en Sigmund Freud reduceer ik deze chaos tot een zelf gecreëerde symbolische structuur, in de hoop een herkenning te creëren tussen het werk en het onderbewuste van de toeschouwer.

Artist statement

Binnen het werk wat ik nu maak laat ik mij veel inspireren door meer abstracte en ongrijpbare thema’s. Religie en de rol die dit speelt in verschillende culturen, de spanning tussen het bewustzijn en onderbewustzijn en de herhalende verbindende rol die symboliek en beeldtaal spelen bij ons als mensen zijn regelmatig terugkerende onderwerpen.
Deze fascinatie voor het ongrijpbare analyseer ik vanuit een filosofische invalshoek waarbij ik in eerste instantie mijn intuïtie laat spreken. Deze schijnbare tegenstelling brengt mij tot nieuwe inzichten en beelden. Het werk dat hieruit ontstaat probeer ik opnieuw te regisseren. Er ontstaat dan een nieuwe symboliek gecombineerd met figuratie en abstrahering. Ik zoek vanaf dat punt naar een verbeelding van hetgeen waar woorden tekortschieten.
Hierin spelen materiaal en experiment met technieken een belangrijke rol. Ik laat mij graag leiden door het materiaal en dit onderdeel te laten worden van het verhaal. Het dwingt mij om de controle los te laten. Deze combinatie van loslaten en controleren brengt een beeldtaal en manier van werken die ik erg interessant vind en graag verder wil ontwikkelen.

Ambities

Het liefste wil ik mijn tijd kunnen steken in het verder ontwikkelen van mijn werk. Op technisch en theoretisch vlak mij meer gronden als professioneel kunstenaar, en mijzelf en mijn werk blijven bevragen en ontdekken. Ik hoop dat het volgen van een master op een kunstopleiding in Nederland of het buitenland hier verder aan kan bijdragen.

Geleerd tijdens de studie

Het meest waardevolle wat ik nooit meer kwijt raak door mijn tijd aan de HKU, is de manier waarop ik om mij heen kijk. Een soort oplettende blik waarin de dingen die ik zie, klein of groot, een andere betekenis of schoonheid krijgen.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

2024 Studio/K, solo show
Amsterdam
2023 Fuse, group show
Troef, Leiden
2023 Death By Dagger exhibition, solo show
ACU, Utrecht
2023 “Soul, mind, life soul”, group show
De Nijverheid, Utrecht
2023 Festival Ongeluk!, group show
De Helicopter, Amsterdam
2021 group show
De Utrechtse Boekenbar, Utrecht
2021 Festival Dwaalspoor, group show
Vlissingen