Zorg en welzijn

Samen Thuizen Bouwen - een procesbeschrijving

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Dakloosheid beëindigen begint met een huis. Herstellen van dakloosheid begint met gezien worden.
In het project Samen Thuizen Bouwen ben ik samen met stakeholders op zoek gegaan naar een thuis voor dak- en thuisloze mensen. We ontdekten dat thuis heel persoonlijk en ongrijpbaar is. Dat hun grootste behoefte ligt in gezien worden. En we ontdekten dat het systeem rondom dak- en thuisloze mensen ziek is. We zijn gekomen tot een procesbeschrijving voor een vernieuwd systeem. De procesbeschrijving omvat hoe de samenwerking vormgegeven wordt, wat hierin essentieel is, wat werkt en wat niet werkt.

Artist statement

Samen Thuizen Bouwen
Het systeem waar dak- en thuisloze mensen doorheen moeten is ziek. En zij zijn de dupe, zij moeten herstellen.
Het zien van de ander en dit praktisch maken, in samenwerking met iedereen die een rol heeft binnen het proces, zijn de bouwstenen van een nieuw systeem. Dat is Samen Thuizen Bouwen.
De procesbeschrijving en werkvormen die zijn ontstaan zijn ook toepasbaar binnen andere werkgebieden waar systemen vernieuwd moeten worden.

Ambities

Deze samenwerking werkt toe naar de ontwikkeling en bouw van een community waar je je thuis kan gaan voelen. Over 5 jaar is de bouw in volle gang en werken (potentiële) toekomstige bewoners letterlijk mee!
In de tussentijd is de manier van beleid maken en alles wat hieruit voortvloeit veranderd van een gefilterde werkelijkheid naar systematische (h)erkenning van eigenheid en -waarde.

Geleerd tijdens de studie

Maken, spelen, stoeien en vertrouwen.