Ander thema

Safe sound and in style

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Gehoorschade komt vaak voor, en een grote oorzaak hiervan is versterkte muziek. Het is belangrijk dat er een oplossing komt voor dit probleem. Er hebben discussies plaatsgevonden binnen de politiek, en er is zelfs voorgesteld een wet te initiëren om het maximale aantal dB(A)'s te verlagen. Veel mensen zullen dit misschien als een oplossing zien, maar dit kan schadelijk zijn voor het werkveld. Artiesten kunnen worden beperkt in hun creatieve vrijheid, en technici krijgen er een grote last bij. Als onderdeel van de creatieve industrie wil ik dit natuurlijk voorkomen. Omdat ik me zorgen maak over de cijfers die aantonen hoeveel gehoorschade ontstaat door versterkte muziek, ben ik onderzoek gaan doen naar het probleem en ben ik op zoek gegaan naar een oplossing.

Gehoorbescherming is de beste manier om gehoorschade te voorkomen, maar deze wordt te vaak niet frequent gedragen. Dit is wel nodig om gehoorschade uit te kunnen sluiten. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een manier om ervoor te zorgen dat er meer gehoorbescherming gedragen wordt. Een aspect waardoor het moeilijk is om mensen te motiveren gehoorbescherming te dragen, is dat gedragsverandering erg complex is. Daarom heb ik grootschalig onderzoek gedaan naar gedragsverandering en hoe je dit kunt toepassen op dit thema.

Het is belangrijk dat het idee toegankelijk, comfortabel en aantrekkelijk is. Ook speelt herhaling een grote rol, en moet je inspelen op een positieve benadering. Het woord 'niet' blijft bijvoorbeeld niet goed hangen bij mensen. Uiteindelijk is er een idee tot stand gekomen dat uitvoerbaar is op evenementen, waarbij op een positieve manier wordt aangespoord om gehoorbescherming te dragen door het als een soort fashion item of merchandise aan te bieden.

Artist statement

Ieder mens is uniek, dus ook iedere maker. Nu wil ik mezelf niet per se een maker noemen, maar ik ben wel een creatief persoon met een organisatorisch vermogen. Wanneer ik een intrinsieke motivatie voel om iets te bereiken, ben ik erg gedisciplineerd om mijn werk vol met passie en zorgzaamheid uit te voeren.

Ambities

Ik voel me het meest thuis in de werkvelden kunsteducatie, evenementen, muziek of bij een creatieve organisatie. Ik heb ervaring in het leiden van projecten, het bedenken van concepten, en het organiseren en geven van workshops. Deze ervaring wil ik de komende jaren graag uitbreiden door verschillende projecten binnen deze expertises aan te gaan.

Geleerd tijdens de studie

Voor de opleiding Kunst & Economie heb ik de opleiding Music Industry Professional aan de Herman Brood Academie afgerond. Hier heb ik vooral het praktische aspect binnen de creatieve industrie geleerd, met een specialisatie in de muziekindustrie. Bij Kunst & Economie heb ik geleerd mijn creatieve denkvermogen in te zetten, van conceptontwikkeling tot aan het maken van strategische keuzes. Deze aspecten wil ik graag, in combinatie met de vaardigheden die ik heb geleerd aan de Herman Brood Academie, inzetten in het werkveld nadat ik ben afgestudeerd.

Onderzoek

In het afstudeerjaar heb ik me bezig gehouden met het onderzoeken van gehoorschade en hierbij kwam ook een groot gedeelte onderzoek naar gedragsverandering kijken. Vervolgens heb ik een design statement opgesteld en ben ik aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een idee. Vervolgens heb ik dit idee uitgewerkt in prototypes en deze is door meermaals te testen geoptimaliseerd tot een proof of concept. Een idee dat klaar is om de markt te betreden en succesvol kan zijn volgens meerdere stakeholders.