Beeldende Kunst
Fine Art
Diversiteit en inclusiviteit
afstudeerwerk
neurodiversiteit

Ruimte voor Kijken

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

‘Ruimte voor Kijken’ is een interactieve installatie die gaat over kijken en bekeken worden. Kijken is niet zo vrij als we soms denken. Niet in mijn persoonlijke ervaring in ieder geval. Ik vind het fijn om naar mensen te kijken, maar ik heb geleerd dat staren onbeleefd is. Waarom eigenlijk?

Voor dit werk ben ik bezig gegaan met het onderzoeken van de sociale regels rondom kijken. Dat onderzoek heb ik op meerdere manieren gedaan. Aan de ene kant was het een intellectueel onderzoek. Informatie verzamelen, onderzoeken lezen, materiaal onderzoek et cetera. en aan de andere kant was het een heel persoonlijk en emotioneel onderzoek met mezelf. Een even belangrijk onderdeel is voelen hoe kijken voor mij is, het er met mensen over hebben en in het maakproces scherp blijven op mijn intuïtie. Als resultaat van alle verschillende onderzoeken heb ik een ruimte gemaakt die mij de veiligheid laat voelen die ik nodig heb om te kijken naar mensen.

Artist statement

Ik houd van aanraken, van aaien. Zolang als ik me kan herinneren haal ik mijn vingers al langs hekken, bladeren, stoelen, mensen. Alles wat ik aan kan raken moet ik even voelen. Maar geluid is vaak heel vermoeiend, en geur kan enorm overweldigend zijn. Ik heb geleerd dat deze hunkering en tegelijkertijd afkeer naar sensorische prikkels te maken hebben met mijn neurodiversiteit.
Met mijn kunst wil ik mensen de mogelijkheid geven om aandacht te besteden aan hun sensorische ervaringen. Textuur, gewicht, ruimte en licht zijn allemaal belangrijke overwegingen en thema’s. Op deze manier wil ik aandacht vragen voor neurodiversiteit en ben ik tegelijk bezig met hoe ik hier als maker mee om ga.

Ambities

Over vijf jaar heb ik hopelijk mijn plek in de kunstwereld ontdekt of ben ik bezig met mijn plek maken. Ik ben op zoek naar neurodiverse community in de kunst. Ik heb al wat plekken op het oog, maar ik zou graag meer mensen willen leren kennen, samenwerkingen aangaan, en plekken vinden waar mijn kunst echt iets kan betekenen.

Geleerd tijdens de studie

Het belangrijkste dat ik heb geleerd tijdens mijn studie is de kern van mijn werk vinden. Uitpluizen waar het nou écht om gaat, en dan daar op focussen. Dat betekent niet dat er geen zijwegen meer mogen zijn natuurlijk, maar ik denk dat de vaardigheid van analyseren en voelen wat de kern is voor mij en wat ik over wil brengen aan anderen het meest waardevol is voor mijn verdere carrière als kunstenaar. Verder heb ik veel ontdekt over hóé ik werk. Hoe ik aan het werk kom, aan het werk blijf, wanneer ik teveel van mezelf vraag en wanneer ik terugzak in andere leuke dingen en hoe ik daar dan weer uit kom. Ik had het een paar jaar geleden nooit voor mogelijk gehouden dat ik deze tekst op een prachtige lente zondagmiddag, vrijwillig zou gaan schrijven, maar ik heb nu de zelfdiscipline om het toch te doen.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

2023-2024 Student ambassadeur autisme HKU

Nov 2023 Video installatie voor fotoshoot MarlienWEAR

Mei 2023 Creating Neurodivergent Community in Art Education
Publiek symposium georganiseerd door A/artist (Mediamatic) en Iets Eten

2022 Groepstentoonstelling Carwash Expo, Utrecht

2022 Stage Anouk van Klaveren, kostuums maken voor film ‘The Plantiarchy' van Gijsje Heemskerk

2022 Stage Noor Sanders, poppen maken voor theatervoorstelling “Geen Oog Dicht, Studio Figur

2021 PEEK groepstentoonstelling, de Pastoe, Utrecht

Ruimte voor Kijken

Hoe creëer ik met ruimte een sfeer die kijken voor mij veilig maakt?


Dat was mijn centrale vraag tijdens dit project. Met mijn onderzoeksverslag geef ik niet alleen antwoord op die vraag, maar ook inzicht in mijn motivatie voor dit project, de context van het kunstwerk en het maakproces. Daarnaast vertel ik je over mijn ervaringen met autisme/ADD, hoe dat relateert tot mijn werk en waarom we hier meer mee bezig moeten zijn.

Portfolio & CV

Mijn portfolio en CV.