Zorg en welzijn

Roze prints voor roze ouderen

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
In Nederland is er steeds meer aandacht voor de situatie van roze ouderen, die zich vaak onveilig en onzichtbaar voelen in verzorgingshuizen. Het gebrek aan acceptatie en het voorkomen van pesterijen dwingen hen soms om hun geaardheid te verbergen. Het gebrek aan kennis over dit probleem motiveert mij om mijn afstudeerproject aan dit onderwerp te wijden. Door uitgebreid onderzoek te doen en gesprekken te voeren met roze ouderen, zorgmedewerkers en onderzoekers, heb ik bevestigd gekregen dat dit een maatschappelijk probleem is dat meer aandacht verdient. Vanuit mijn visie als afstuderende Kunst & Economie student wil ik de verbindingskracht van kunst gebruiken om dit probleem aan te pakken. Mijn project omvat een postercampagne genaamd "Roze prints voor roze ouderen", waarbij ik samenwerk met jonge makers en ondersteuning ontvang van Oma's Soep, een organisatie die eenzaamheid onder ouderen tegengaat. De resultaten van het project tonen aan dat kunst, zoals een kunstwerk of een regenboogvlag, een positieve invloed heeft op de ervaringen van roze ouderen in verzorgingshuizen. Het kan zorgen voor acceptatie, veiligheid en meer open gesprekken.

Artist statement

Als professional in de kunst- en cultuursector maak ik een verbinding met sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Ik richt me specifiek op de situatie van roze ouderen in Nederland, een onderwerp dat naar mijn mening meer aandacht verdient. Met behulp van de verbindende kracht van kunst streef ik ernaar om het onderwerp seksualiteit en geaardheid bespreekbaar te maken onder ouderen.

Ambities

Het lijkt me geweldig om na het afstuderen verder te gaan met dit onderwerp: Ik wil nog heel veel gesprekken voeren en verhalen vertellen over de oudste generatie van de LHBT+ gemeenschap. Met mijn afstudeerproject "Roze prints voor roze ouderen" wil ik graag in zo veel mogelijk plekken in Nederland het onderwerp bespreekbaar maken. Daarbij lijkt het me ook geweldig om jonge kunstenaars een podium te bieden en hun kunst te verspreiden. Over 5 jaar hoop ik dus zo veel mogelijk impact te maken met mijn project.

Geleerd tijdens de studie

Ik heb geleerd dat er mogelijkheden zijn om dingen te doen en te bereiken waarvan je in eerste instantie niet gelooft dat ze werkelijkheid kunnen worden.