Ander thema

Rotterdam Through the Eyes of Others

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Ik heb mijn afstudeerproject in samenwerking kunnen doen met The Social Hub Rotterdam. Hier heb ik een expositie opgezet waarin ruimte, kunst en de kijker worden meegenomen in de ervaring. De expositie ‘’Rotterdam Through the Eyes of Others’’ is een groepsexpositie met kunstenaars van verschillende disciplines die allen op hun eigen manier geïnspireerd zijn door Rotterdam.

Ik heb het essay ‘’Raak of vermaak?’’ van Johan Idema gelezen. Hier ging hij in op het een kritiekpunt dat musea te weinig bezig zouden zijn met de impact die gegenereerd kan worden bij een expositie bezoek. Je kunt namelijk een expositie bezoeken en de kunstwerken gezien hebben, maar je kunt ook een expositie bezoeken en de kunstwerken ervaren hebben. Ik denk dat Johan Idema hier een goed punt maakt. Hoe kunnen we zorgen dat een individu het meeste uit een kunstbezoek kan halen? In mijn afstudeerjaar heb ik uitgezocht waar er nog punten te winnen valt voor de bezoeker en wat we als organisatie die kunst exposities aanbiedt nog kunnen leveren aan een bezoeker om diegene een eerlijke kans te geven om een kunstwerk in z’n totaliteit te ervaren.

In mijn onderzoek heb ik mij gericht op wat kunst is en wat de waarde daarvan is. Ik heb veel inspiratie kunnen halen uit de hermeneutiek. De hermeneutiek is een filosofie waarin het gaat om de conversatie die een individu kan voeren met een kunstwerk en vanuit daar zichzelf kan ontwikkelen. Daarnaast heb ik onderzoek gedaan naar scenografie en de inspiratie die ik kan halen vanuit de ruimte waar de expositie plaatsvindt. Door de ruimte te begrijpen kan ik de expositie zo optimaal mogelijk inrichten. Ten slotte heb ik onderzoek gedaan naar de bezoekers. In specifiek de mensen die in het dagelijks leven niet heel veel bezig zijn met beeldende kunst. De gesprekken hebben mij meer inzicht gegeven in de doelgroep, specifiek hoe ze kijken naar kunst en een expositie ervaren. Door de resultaten vanuit mijn onderzoek te combineren heb ik een visie ontwikkeld om de kunst, ruimte en kijker met elkaar te verbinden en dat toegepast bij de expositie ‘’Rotterdam Through the Eyes of Others’’.

The Social Hub wil in de trant van ondersteuning van de volgende generatie professionals ook nieuwe makers ondersteunen. Hierin willen ze om de drie maanden exposities organiseren waarin verschillende makers de kans krijgen hun werk te tonen in de openbare ruimtes van The Social Hub Rotterdam. Als creatief professional heb ik met het event team gekeken hoe we de exposities het beste tot z’n recht kunnen laten komen. Ik heb hier een adviserende rol aangenomen en de ruimte gekregen om mijn afstudeerproject op te zetten. Ik ben als manager aan de slag gegaan binnen dit project. Ik heb via The Social Hub de kans gekregen om een doelgroep te bereiken die niet vanzelfsprekend geïnteresseerd is in beeldende kunst en om onderzoek te doen, mee te werken aan het project en daarin ook mijn eigen ideeën te verwerken. Zo ben ik actief aan de slag gegaan met mijn droom: In een wereld leven waar ieder individu zich welkom voelt in de kunstwereld en er iets waardevols uit kan halen.

Artist statement

Ik ben Maria Langeveld. Ik richt mij op exposities binnen de beeldende kunst sector. Vooral het afgelopen jaar ben ik dieper gedoken in de manier van het ervaren van exposities en wat dat voor effect heeft op de kijker.

Ambities

Ik hoop binnen vijf jaar mee te kunnen werken aan verschillende inspirerend exposities waarin de kijker de kans krijgt om de kunstwerken echt te ervaren. Mijn ambitie is om ook de mensen die misschien denken dat kunst niet voor hen is ook het gevoel te geven dat kunst niet alleen voor de elite is. Juist kunst heeft de potentie om voor ieder individu iets te kunnen betekenen en ik hoop in vijf jaar mee te kunnen werken aan verschillende projecten om dat te verwezenlijken.

Geleerd tijdens de studie

Als Kunst en Economie student heb ik de kans gekregen om mijn eigen pad te bewandelen. Hierin heb ik de bewuste keuze gemaakt om naast het economische ook veel tijd te steken in de kunsten en wat dat voor mij betekent. Ik ben zelf veel aan de slag gegaan om mijn eigen makende kant te ontwikkelen. Dat heb ik gedaan in mijn vrije tijd, maar ik heb ook veel kunnen leren van de keuze vakken en minors die plaats vonden tijdens de opleiding. Zo heb ik een eigen kijk gecreëerd op het maakproces en wat voor mij kunst is en de waarde daarvan. Door dit samen te voegen met de vakken die we aangeboden hebben gekregen die zich richten op de economische factoren in de kunstwereld. Zo heb ik voor mezelf een mooie mix kunnen vinden tussen mijn eigen visie in de kunst en het methodische werken met de economische factoren. Ik heb geleerd om kritisch te kijken naar de (kunst) wereld en naar mezelf. Samen te werken met een team en externe partijen. Organisatorisch en marketing gericht strategieën te ontwikkelen en alles wat daarbij hoort. Echter wat ik het belangrijkste vind dat ik geleerd heb is dat je als individu verandering teweeg kunt brengen. In de kleine en de grote dingen van het leven en dat is wat ik wil blijven vasthouden als ik ben afgestudeerd.