Artistieke prestatie
Ander maatschappelijk thema
Duurzaamheid en klimaat

Repairkit for Kids

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
De Repairkit for Kids is een lespakket ontwikkeld voor kleuters op de basisschool om hen zo op jonge leeftijd al kennis te laten maken met kledingreparatie en hen tegelijkertijd bewust te laten worden van de gevolgen van de wegwerpmaatschappij. Door hen op jonge leeftijd zowel kennis als vaardigheden rondom dit thema bij te brengen, hoop ik met dit ontwerp een steentje bij te dragen in de strijd tegen de huidige wegwerpmaatschappij - om dit in de toekomst hopelijk te zien veranderen.

Artist statement

Een speelse manier om kledingreparatie te herintroduceren onder de nieuwe generatie

Ambities

Kledingreparatie het standaard maken door de nieuwe generatie bijbehorende kennis en vaardigheden op jonge leeftijd bij te brengen

Geleerd tijdens de studie

Dat je in het diepe moet springen. Hoe enger hoe beter. Je leert zo op mensen af te stappen die je verder kunnen helpen in de toekomst. Ook leer je jezelf en je eigen ambities zo steeds beter kennen. Gezien het feit dat KE een brede studie is, is dit fijn om je zo steeds meer te specialiseren op bepaalde gebieden.

Ook heb ik geleerd te reflecteren op allerlei situaties en persoonlijke gebeurtenissen. Hierdoor begrijp ik mijn eigen beweegredenen nu veel beter, weet ik wat mijn normen en waarden zijn en waar ik naar zoek in mijn omgeving.

Repairkit for Kida

De Repairkit for Kids vormt een lesmethode voor kleuters op de basisschool. Hiermee leren zij op jonge leeftijd kennis en vaardigheden rondom het thema kledingreparatie en hoop ik hier in de toekomst het standaard van te maken om zo tegengas te bieden tegen de wegwerpmaatschappij.