Ander thema

Rémi Rakeem: A Portfolio Retrospective

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Rémi Rakeem: A Portfolio Retrospective features three projects that illustrate my growth as a hybrid image maker: Moira, Focus, and Agatha.
Moira is a sci-fi short film that delves into life, death, and artificial consciousness. Moira embarks on a journey to uncover the truth about her existence in an unfamiliar world.
Focus, created in collaboration with @remirakeem and @illiyakorniyenko, is a graphic exploration of brutalism in the Netherlands, enhanced by a techno soundtrack by Illiya. This project merges visual and auditory elements to present a futuristic vision of the Dutch landscape.
Agatha is a film about loss, death, and the supernatural. After an inexplicable tragedy, Agatha finds herself alone in a desolate plain, immersed in isolation.

Artist statement

Als het gaat om kunst, fotografie, filmmaken meeslepende verhalen, streef ik voortdurend naar de ideale vorm. Mijn inspiratie vind ik zowel in abstracte concepten die dieper onderzoek vereisen om hun schoonheid te waarderen, als in de vertrouwde aspecten van het dagelijks leven. Terwijl ik mij aangetrokken voel tot futuristische visies en de transformerende kracht van digitale beelden, koester ik ook de tijdloze lessen die voortkomen uit de inzichten van kunst- en filmgeschiedenis

Zelf zou ik mezelf omschrijven als een hybride filmmaker/fotograaf en digitaal maker.

Ambities

Als conceptueel futurist en filmmaker, producent en fotograaf, zie ik mezelf zowel werken aan grootschalige projecten met een vast team dat ik de afgelopen jaren heb opgebouwd, als samenwerken met nieuwe mensen die ik nog zal ontmoeten. Naast het werk hecht ik veel waarde aan de mensen met wie ik werk; een plezierige samenwerking met de juiste mensen is voor mij essentieel en ik hoop dat te behouden. Verder zie ik mijn diepste dromen, verlangens en visie tot uiting komen in zowel kleinschalige autonome mini-projecten als in grotere projecten. Deze zullen elkaar mooi aanvullen. En natuurlijk hoop ik veel te werken in het buitenland!

Geleerd tijdens de studie

Tijdens mijn studie IMT werd ik vanaf het begin uitgedaagd om het experiment aan te gaan, nieuwe creatieve processen te verkennen en op een andere manier naar beeld en kunst te kijken. IMT heeft mij geholpen om de wereld en verschillende mediavormen stuk voor stuk voor mezelf te definiëren. Het voelde als een creatieve bevrijding om te kunnen denken als een IMT'er, omdat er veel meer mogelijkheden zijn wanneer media en kunst niet langer vaststaan zoals vaak wordt gezien in de gevestigde industrie. Hierdoor kun je overal en nergens aan het werk en autonoom blijven werken.