Zorg en welzijn

Reload your mind with art

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Met mijn kaartendeck focus ik mij op sociale druk bij jong volwassenen en wil ik d.m.v. kunstbeleving dit onderwerp op een ‘therapeutische’ manier onder de aandacht brengen. Uit verschillende onderzoeken en gesprekken die ik voerden met mijn doelgroep, kwam uit dat mijn doelgroep wel interesse had in kunst, maar vaak niet wisten wat zij konden vinden in een museum. Daarom ontwikkelde ik hiervoor een begeleidend kaartendeck, genaamd 'Reload your mind with art', om een museumbezoek toegankelijker te maken en de museumdrempel, die mijn doelgroep voelde, te verlagen.

Met mijn product breng ik de scheppende waarde van kunst onder de aandacht bij mijn doelgroep, omdat uit onderzoek blijkt dat deze groep veel belangrijke fundamentele beslissingen moet maken, die niet altijd makkelijk zijn. Door sociale druk ontstaat er een prestatiedrang door de omgeving en is het soms moeilijk om op dat moment de juiste keuzes te maken die bij de persoon passen. Door het kijken naar kunst ontstaat er een vorm van rust en kunnen kleuren en vormen worden gekoppeld aan gedachten die soms te vinden zijn in het schilderij. Ik wil met mijn product jonge volwassenen deze ervaring laten ervaren en wil met behulp van een begeleidend kaartendeck deze ervaring op een toegankelijke manier mogelijk maken.

Artist statement

Zelfkennis staat voor mij als een fundamenteel iets om je eigen leven in te kunnen vullen en een tevreden leven te leven. Door zelfkennis en bewustwording van je eigen gedachtes en wensen te ervaren, kun je als mens gefundeerde keuzes maken. Zelf merkte ik dit tijdens het kiezen van een uiteindelijke baan, ik wilde heel veel, maar wist niet wat. De druk die ik voelde werd steeds intenser. Tijdens het aanschouwen van kunst, in een museum, nam deze druk wat af en kon ik mijn gedachtes op een andere manier ervaren en begrijpen. Daarom bedacht ik een manier waarbij ik voor leeftijdsgenoten deze ervaren toepasbaar maakte.

Als KE-professional zoek ik verbindingen tussen actuele vraagstukken en vind ik manieren om deze op een unieke manier toe te passen. Ik ben een creatieve ondernemer die in de richting van beeldende kunst en design uitdagende projecten aangaat.

Ik zal mijzelf altijd willen uitdagen, waarbij mijn eigen dromen en interesses mijn kompas is en ik mijn zelfkennis blijf vergroten.

Ambities

Mijn uiteindelijke ambitie is om een eigen onderneming te hebben in de richting van het interieur, waarbij wordt gekeken naar het verrijken van iemands leven. Wel ben ik reëel en denk ik dat het goed is om eerst ervaring op te doen in het werkveld. Graag wil ik meer ervaring opdoen in de communicatie op zakelijk gebied en hoop ik daarom een mooie baan te vinden die hierbij een verbindende rol kan hebben.

Geleerd tijdens de studie

Dat je je altijd vast moet houden aan je eigen dromen en interesses om zo je eigen leven leefbaar te houden.